Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tvist med naboen

Hvad gør jeg, hvis jeg har en tvist med naboen om hegnet?

I første omgang skal du forsøge at drøfte sagn med din nabo.

Hvis dialogen med naboen ikke fører til en løsning på problemet, er du velkommen til at inddrage hegnssynet i sagen.

Hvad sker der, når jeg har inddraget hegnssynet?

Når du anmoder om hegnssyn, skal du specielt være opmærksom på dine påstande. Påstande er det hegnssynet eventuelt kan give dig medhold i.

Eksempler :

  • der er tale om et fælleshegn
  • naboen har uden min tilladelse fjernet fælleshegnet
  • naboen skal rejse et nyt fælleshegn
  • naboen skal medvirke til at rejse et nyt fælleshegn
  • naboens eget hegn er for højt
  • fælleshegnet skal klippes ned til en højde på 2 m
  • naboens eget hegn står for tæt på fælleshegnet

Hegnssynet vil snarest indkalde parterne til et besigtigelses- og forhandlingsmøde. Det skal ske med mindst otte dages varsel. Datoen er ikke til drøftelse, og mødet kan kun udsættes, hvis en af parterne har gyldigt forfald.

Indklagede kan inden mødet fremsætte sine bemærkninger og påstand, hvis man ønsker det. I så tilfælde skal det indsendes snarest, sådan at hegnssynets medlemmer og klageren kan få en kopi. Du kan bruge blanketten - Bemærkninger til hegnssynet.

Hævning af sagen

Nogle gange sker det, at indklagede bringer forholdet i orden, efter at han har modtaget mødeindkaldelsen, men inden mødet afholdes. I sådanne tilfælde kan klageren hæve sagen. Du er velkommen til at anvende blanketten - Hegnssynet hæves.

Herefter afholdes besigtigelses- og forhandlingsmødet. Hvis du ikke kan deltage i mødet, kan du sende en repræsentant med en fuldmagt. Du kan bruge formularen fuldmagtsblanket.

Efter mødet sender hegnssynet kopi af forliget eller hegnssynets kendelse til parterne. Hvis man ikke er enig i resultatet kan sagen indbringes for byretten (se nedenfor om klage).

Tvangsfuldbyrdelse 

Hvis naboen ikke har overholdt forliget eller kendelsen, kan du anmode hegnssynet om en tvangsfuldbyrdelse. Anvend blanketten - Anmodning om tvangsfuldbyrdelse.

I sådanne sager skal der være et besigtigelsesmøde, hvor hegnssynet skal undersøge om klageren har ret i sin påstand. Dette møde varsles på samme måde som ved besigtigelses- og forhandlingsmødet. Der kan ikke indgås forlig i sager om tvangsfuldbyrdelse.

Hegnssynet afsiger en kendelse, som kan indbringes for byretten, hvis man er uenig. Også i sager om tvangsfuldbyrdelse kan der ske det at indklagede bringer forholdet i orden inden mødet.

Klager kan i sådanne tilfælde hæve sagen.

Forlig og kendelser er endelige, men kan efter særlige regler genoptages.

Læs mere

Foreningen af Hegnssyn i Danmark
Se Bekendtgørelse om lov om hegn
Se pjecen - Hegn og godt naboskab