Frederikssund Kommunes logo

Hegnssyn i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune har nedsat et hegnssyn til at varetage hegnssynsagerne i kommunen. En hegnssynsag afholdes for at løse en tvist mellem to parter - inden for hegnslovens rammer.  

Du kan benytte blanketterne:

Har du spørgsmål om hegnssyn?

Spørgsmål om hegn, hegnssynets forløb, afholdelse af hegnssyn m.m. bør du fortrinsvis rette til hegnssynets sekretær, der kan vejlede i gennemførelsen af en hegnssynsag, eller du kan kontakte formanden for hegnssynet.

Hvordan starter du en hegnssynsag?

Du skal sende en anmodning om hegnssyn til hegnssynets sekretær, der indkalder til en hegnssynsforretning, med mindst otte dages varsel.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om dig og modparten - oplysninger om tvisten, samt hvad du vil opnå i forbindelse med afholdelse af et hegnssyn.

Hvem er med i hegnssynet?

Hegnssynet består af tre medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste, udover at redegøre for generelle regler om hegnsloven.
Ingen af hegnssynets tre medlemmer kan derfor foretage besigtigelser, eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnssynsag. 

Formand for hegnssynet

Inge Messerschmidt  
Græse Mølle 4
3600 Frederikssund

Øvrige medlemmer

Ole Bjørn Tange 
Nygade 1, 2. -40
3600 Frederikssund

Jan B. Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9
3600 Frederikssund

Hvad koster et hegnssyn?

Et hegnssyn koster 1.897 kr. som normalt betales af den, kendelsen går imod. Ved forlig deles vederlaget mellem parterne.

Læs mere om hegnssyn