Frederikssund Kommunes logo

Helårsbeboelse i sommerhus og flexboliger

Der er særlige regler for, hvornår du må bo i dit sommerhus. Flexbolig-ordningen giver mulighed for at anvende et helårshus til sommerhus eller som bolig nummer to.

Helårsbeboelse i sommerhus

Det er tilladt at bo i et sommerhus i sommerhusområde fra 1. marts til 31. oktober. 

Du må ikke bo i et sommerhus i et sommerhusområde fra 1. november til 1. marts, bortset fra weekender og kortvarige ferieophold.

Læs hvad der sker, hvis du bor ulovligt i et sommerhus.

Særlig ret for pensionister

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

En pensionist forstås som en folkepensionist, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse*.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Fleksydelse udbetales efter Lov om fleksydelse.

Bemærk at fleksydelse ikke er det samme som at være ansat i fleksjob eller have fået bevilget et fleksjob.

*Fleksydelse er en tilbagetrækningsordning for fleksjobbere, som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Fleksydelse minder meget om efterløn og giver mulighed for, at fleksjobbere også kan trække sig frivilligt tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen*.

BBR-registrering

Hvis du bor i dit sommerhus - og har ret til det - skal du kontakte os, så vi kan registrere det i BBR (Bygnings- og boligregistret).

Dispensation

Frederikssund Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse.

Flexbolig-ordningen

Flexbolig-ordningen giver mulighed for, at helårshuse kan anvendes som fritidsboliger eller som et hjem nummer to. Læs mere om flexbolig-mulighederne i Frederikssund Kommune