Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Sådan kommer du videre med at udskifte oliefyret

Der er flere steder, hvor du kan finde råd og vejledning, og finde mere viden på området. Vi har samlet nogle links til dig her:

Energitjenesten
Gratis og uvildig rådgivning om energibesparelser og energiløsninger for både boliger, institutioner, erhverv og kommuner. Ring til Energitjenestens uvildige eksperter på 70 333 777 eller skriv dit spørgsmål på www.energitjenesten.dk/sporg-os

Energistyrelsen
Energistyrelsen har samlet informationer målrettet private forbrugere på www.SparEnergi.dk I forhold til byggeri, erhverv og andre forhold, kan du finde flere informationer på www.ens.dk

Varmepumpelisten
Her finder du oplysninger om energieffektiviteten af varmepumper på det danske marked. Varmepumperne på listen overholder alle lovkrav, og deres ydelse og effektivitet er bekræftet af et uafhængigt testlaboratorium – www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten.

BedreBolig
Det er Energistyrelsen nye ordning, der gør det enkelt at energiforbedre, når du skal renovere din bolig. Ordningen godkender BedreBolig-rådgivere, som kan hjælpe dig gennem hele forløbet. Ordningen startede i 2014 og der findes nu BedreBolig-rådgivere i hele landet – www.bedrebolig.dk.

Håndværkerlisten
Her får du hjælp til at finde gode energiløsninger – og en håndværker, der kan udføre løsningen, og som bl.a. skal være medlem af en garantiordning – www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Her finder du anbefalinger til energiforbedringer af varmeinstallationer. Du kan desuden finde mere detaljerede information i guiden ”Valg af varmekilde i en- og tofamilieshuse med oliefyr” – www.byggeriogenergi.dk.

Bolius Boligejernes Videncenter
Tilbyder rådgivning, viden og inspiration til boligejerne om bl.a. varmekilder og energirenovering. Bolius arbejder uvildigt af økonomiske og kommercielle interesser. Bolius er et helejet Realdaniaselskab - www.bolius.dk

Rådgivning om energimærkning
Find en energikonsulent i nærheden, der kan hjælpe dig videre med at energimærke din bygning. Du kan finde rådgivning til både private og firmaer mm. – www.maerkdinbygning.dk.

Energiselskaberne
Energiselskaberne kan rådgive om energibesparelser. Der er mange energiselskaber i Danmark, og der er forskel på deres ydelser og de produkter, der tilbydes – spørg dig for og tjek dit lokale energiselskabs hjemmeside. På Energisparesiden.dk kan både private forbrugere og virksomheder, søge hjælp til at komme i gang med energibesparelser. Hvis du er håndværker eller erhvervsaktør, og ønsker du et samarbejde med energiselskaber om at udføre energibesparelser, kan du læse mere på – www.energisparesiden.dk. Find en liste over varmeværker på www.fjernvarme.info.

VE-godkendelsesordningen
En godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Hvis du skal installere en varmepumpe, et solvarmeanlæg, et solcelleanlæg eller en biomassekedel eller -ovn, anbefaler Energistyrelsen, at du vælger en virksomhed, der er godkendt i henhold til VE-godkendelsesordningen. Så ved du, at virksomheden er i stand til at installere dit VE-anlæg korrekt, så du får det største udbytte af anlægget – https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering/ve-godkendte-virksomheder-0

KSO-ordningen
Kvalitetssikringsordning for biobrændselsanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg, som henvender sig til virksomheder, der arbejder med installation af og service på biobrændsels-, solvarme- og solcelleanlæg – www.kso-ordning.dk.

VarmePumpeOrdningen 
En frivillig kvalitetssikringsordning for varmepumpeinstallatører. Ordningen arbejder for, at varmepumpeinstallationer har minimalt energiforbrug og rentabel driftsøkonomi i hele anlæggets levetid. Til ordningen hører et garantikoncept – www.vp-ordning.dk.

Kvalitetssikringsordningen for mindre biobrændselskedler
En frivillig miljø- og energimærkningsordning. Biobrændselsanlæggene på listen overholder gældende krav og kan lovligt stilles op i Danmark –
www.teknologisk.dk/ydelser/proevestationen/godkendte-biobraendselsanlaeg/911.