Frederikssund Kommunes logo

Fjernvarme

Af kortet kan du se hvilke områder i kommunen, som i dag forsynes med fjernvarme.

Hvis din ejendom ligger indenfor et fjernvarmeforsynet område kan du aftage fjernvarme og din ejendom kan være pålagt tilslutningspligt.

En tilslutningspligt er en forpligtigelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket indebærer at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning, hvis forsyningsselskabet ønsker det. Bidraget kan have form af en tilslutningsafgift og/eller en fast årlig afgift.

En tilslutningspligt er ikke en aftagepligt. Du kan derfor godt installere en anden opvarmningsform, men pligtige bidrag til dit varmeforsyningsselskab vil stadig være gældende.

I Frederikssund Kommune er der fem varmeværker, der leverer fjernvarme i Frederikssund, Vinge, Jægerspris, Skuldelev og Slangerup. Har du spørgsmål til eller problemer med forsyningen i områderne, kan du finde kontaktoplysninger på selskaberne på kommunens hjemmeside på siden om kontaktoplysninger på varmeselskaber.

Frederikssund Kommune arbejder i øjeblikket for at afsøge muligheden for at naturgasområder kan konverteres til fjernvarmeområder. Du kan læse mere om arbejdet med den strategiske energi- og varmeplan, der pågår på kommunens hjemmeside på siden om strategisk energi- og varmeplan. Frederikssund Kommune arbejder for at sikre fjernvarme til så mange af kommunens borgere så hurtigt som muligt. Frederikssund Kommune håber på, at der indenfor en overskuelig fremtid kan tilbydes fjernvarme i en større del af Frederikssund Kommune.

Hvad sker lige nu?

Udover Frederikssund Kommunes arbejde med den strategiske energi- og varmeplan, som forventes vedtaget ultimo 2022, behandler Frederikssund Kommune indkomne varmeprojekter for udvidelser af fjernvarmeområderne i kommunen. Du kan følge med i den politiske behandling af indkomne varmeprojektforslag på de politiske dagsordner.