Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Brændeovne, pillefyr m.m.

Du skåner miljøet, og generer dine omgivelser mindst muligt, hvis du fyrer korrekt.

I Forskrift for brug af fastbrændselsovne kan du se, hvordan du reducerer røggener og mindsker udledning af sundhedsskadelige gasser og partikler til omgivelserne.

Skrot din gamle brændeovn

Er det på tide at skrotte din gamle brændeovn? Ældre brændeovne er ofte er rigtig dyrt bekendtskab. Du kan nu få penge for at skrotte din gamle brændeovn. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.