Frederikssund Kommunes logo

Ny affaldsordning i 2022

I 2022 indfører Frederikssund Kommune nye affaldsordninger ved alle boliger. Det sker som led i den nationale strømlining af kommunernes affaldsordninger, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere samme sorteringsmulighed ved boligen.

I de nye ordninger bliver det muligt at sortere plast, mad- og drikkekartoner, glas, papir, metal, pap, madaffald og restaffald i beholdere ved boligen. Det bliver også muligt at aflevere farligt affald i en rød miljøboks, som tages med af skraldebilen. Senere bliver det også muligt at aflevere tekstiler. 

Den nye ordning træder i kraft 1. maj 2022 ved alle enkeltfamilieboliger med egne beholdere, hvorefter de nye tømmeruter går i gang og de nye beholdere vil blive tømt. De nye beholdere vil blive leveret i perioden fra 27. januar til 1. maj 2022.

Boliger, der i dag har fælles beholdere, vil få leveret nye beholdere i samme periode, dog frem til 31. august efter aftale med kommunen. Det samme gælder boligforeninger og afdelinger, hvor det er nødvendigt at gå fra egne beholdere til fælles beholdere for at kunne skabe plads til den ekstra sortering.

De nye beholdere ved enkeltfamilieboliger 

Ved enkeltfamilieboliger skal man som minimum have et sæt med fire beholdere på 240 liter, som det fremgår af billedet herunder.

Tre af beholderne er opdelt i to kamre, og har derfor plads til to slags affald. Pap får sin egen beholder. Mad- og drikkekartoner lægges i samme rum som plast.

Tegning af de fire ny affaldsspande til udbringning i 2022

De fire beholdere fylder i alt 2,65 meter i bredden og 104,5 cm i højden.

Fællesordninger

Fælles beholdere kan være minicontainere eller alternativt nedgravede beholdere, som foreningen/afdelingen selv anlægger.

Enkeltfamilieboliger med begrænset mængde affald og pladsproblemer vil kunne søge om at dele de 4 beholdere med naboen, eller de kan gå flere sammen om en fællesordning, som man kender det fra boligforeninger.

Etableringen af fælles affaldsordninger kræver, at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning.

De nærmere bestemmelser for ordningerne kan læses her i henholdsvis "Vejledning i etablering af fælles affaldsordning" (2021) og  "Vejledning i etablering af naboordning" (2021).

Alle aftaler om fællesordninger, der er indgået mellem boligforeningen og Frederikssund Kommune, er fortsat gældende.

Udbringning og hjemtagning af beholdere

Leveringen af de nye beholdere sker løbende i perioden fra 27. januar frem til 1. maj, hvor den nye ordning går endeligt i gang, og de nye beholdere kan tages i brug.

Der medfølger også en rød miljøboks til farligt affald  - miljøboksen  leveres nede i beholderen til papir, sammen med yderligere infomateriale.

Informationsmaterialet kan også hentes her:

Sorteringsvejledning (2022)

Inspiration til indendørssortering (2022)

Der vil i alt blive leveret omkring 85.000 nye beholdere, og det betyder, at du som borger vil skulle have både dine nuværende og de nye beholdere stående i en periode.

Dine nuværende beholdere skal anvendes frem til 1. maj 2022, hvorefter de vil blive hjemtaget. Derfor er du velkommen til at stille de nye beholdere til side indtil ordningsstart d. 1. maj, såfremt du har mulighed for dette.

OBS: Boligforeninger der har lavet aftale med kommunen om udskudt start vil først få leveret nye beholdere, når deres ordninger er på plads - dog senest 31. august 2022.

Ofte stillede spørgsmål

Vi samler løbende de oftest stillede spørgsmål om den nye affaldsordning på deres egen side, hvor der vil være svar at finde på det meste.

Læs mere ved de relevante punkter under siden for "Ofte stillede spørgsmål".