Frederikssund Kommunes logo

Ny affaldsordning i 2022

I 2022 indfører Frederikssund Kommune nye affaldsordninger ved alle boliger. Det sker som led i den nationale strømlining af kommunernes affaldsordninger, hvor alle kommuner skal sikre deres borgere samme sorteringsmulighed ved boligen.

I de nye ordninger er det muligt at sortere plast, mad- og drikkekartoner, glas, papir, metal, pap, madaffald og restaffald i beholdere ved boligen. Det er også muligt at aflevere farligt affald i en rød miljøboks, som tages med af skraldebilen. Senere bliver det også muligt at aflevere tekstiler. Der kommer dog ikke en ekstra beholder til dette.

Den nye ordning træder i kraft 1. maj 2022 ved alle enkeltfamilieboliger med egne beholdere, hvorefter de nye tømmeruter går i gang og de nye beholdere vil blive tømt. De nye beholdere vil blive leveret i perioden fra 27. januar til 1. maj 2022.

Boliger, der i dag har fælles beholdere, vil få leveret nye beholdere i samme periode. Det samme gælder boligforeninger og afdelinger, hvor det er nødvendigt at gå fra egne beholdere til fælles beholdere for at kunne skabe plads til den ekstra sortering.

De nye beholdere ved enkeltfamilieboliger 

Ved enkeltfamilieboliger skal man som minimum have et sæt med fire beholdere på 240 liter, som det fremgår af billedet herunder.

Tre af beholderne er opdelt i to kamre, og har derfor plads til to slags affald. Pap får sin egen beholder. Mad- og drikkekartoner lægges i samme rum som plast.

Tegning af de fire ny affaldsspande til udbringning i 2022

De fire beholdere fylder i alt 2,65 meter i bredden og 104,5 cm i højden.

Fællesordninger

Fælles beholdere kan være minicontainere eller alternativt nedgravede beholdere, som foreningen/afdelingen selv anlægger.

Enkeltfamilieboliger med begrænset mængde affald og pladsproblemer vil kunne søge om at dele de 4 beholdere med naboen, eller de kan gå flere sammen om en fællesordning, som man kender det fra boligforeninger.

Etableringen af fælles affaldsordninger kræver, at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning.

De nærmere bestemmelser for ordningerne kan læses her i henholdsvis "Vejledning i etablering af fælles affaldsordning" (2021) og  "Vejledning i etablering af naboordning" (2021).

Ofte stillede spørgsmål

Vi samler løbende de oftest stillede spørgsmål om den nye affaldsordning på deres egen side, hvor der vil være svar at finde på det meste.

Læs mere ved de relevante punkter under siden for "Ofte stillede spørgsmål".