Frederikssund Kommunes logo

Papirspand til helårshusstande

Bemærk, at ordningen med tilvalg af en papirspand ophører i foråret 2022 og erstattes af en ny ordning, hvor alle ejendomme får egne beholdere til papir (i en dobbeltkammer beholder).

Vi anbefaler derfor, at du benytter de offentligt opstillede beholdere og genbrugspladserne indtil da. På den måde sparer vi sammen miljøet for opsætning af en spand, som snart ikke længere kan benyttes, og du sparer 200 kr. i tilmeldingsgebyr.

Allerede opstillede spande bliver naturligvis tømt, indtil den nye ordning træder i kraft.

Selvbetjening

Du kan se se din tømmedag på siden Mit Affald. Hvis du oplever manglende tømning eller fejl på beholderen, kan  du melde fejlen. Bliv mindet om tømning ved at tilmelde dig beskedservice.

Hvordan kommer jeg med i ordningen?

Du tilmelder dig ordningen ved at udfylde en formular og følge anvisningerne i den mail, du får tilsendt. Det koster et engangsgebyr på 200 kroner at komme med i ordningen.

Sommerhuse kan tilmelde sig ordningen fra og med uge 43 (2017).

Hvad går ordningen ud på?

Når du er med i ordningen har du en 190 liter spand til papiraffald. Spanden bliver tømt otte gange om året.

Spanden er kun til papir, der kan genanvendes. Læs mere om hvad du må komme i papirspanden.

Der gælder de samme regler om adgangsforhold og ansvar for papirspanden som for de almindelige skraldespande.

Spanden er tilmeldt adressen, og den må ikke tages med, når du flytter. Hvis du ønsker en beholder efter flytning, skal du derfor tilmelde dig ordningen igen.

Det er gratis at få tømt spanden.

Hvem kan få en papirspand?

Du kan få en papirspand, hvis du kan opfylde alle disse betingelser:

  • har egne beholdere på hjul
  • kan overholde afstandskravet på fem meter og reglerne for adgangsvejen
  • kan have spanden stående på egen grund

Hvem kan ikke få en papirspand?

Du kan ikke få en papirspand til dit papiraffald, hvis du:

  • bor i en ejendom med fælles affaldsbeholdere til dagrenovation
  • bor i en ejendom, hvor affaldsbeholderne til dagrenovation står på et fællesareal uden opsyn af en vicevært
  • ikke er med i ordningen for dagrenovation
  • ikke kan overholde afstandskravet på fem meter og reglerne for adgangsvejen
  • har et sommerhus, som ligger på en vej, der ikke kan køres på med en stor skraldebil