Dagrenovation

Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning. Noget dagrenovation kan genanvendes, hvis du husker at sortere dit affald. Resten brænder vi og laver strøm og varme af det.

Følg med i den aktuelle drift på www.frederikssund.dk/mitaffald

Selvbetjening

Du har mange muligheder for at betjene dig selv i vores selvbetjeningsløsninger: Du kan se gebyrer, beholdere og tømninger på din adresse på siden Mit Affald; Du kan ændre størrelse og vælge ekstra beholdere; Hvis du oplever manglende tømning eller fejl på beholderen, kan du melde fejlen; Bliv mindet om tømning ved at tilmelde dig beskedservice; Du kan også bestille ekstratømning eller andre engangsydelser.

Du er dog også velkommen til at ringe til vores kundeservice på telefon 70 25 70 60. Kundeservice varetages af Vestforbrænding I/S. Kundeservice kan hjælpe med det meste. Ændring af materiel er dog kun mulig i selvbetjeningsløsningen.

Skal du bestille skraldespande til en nyopført bolig, skal du henvende dig direkte til Affaldskontoret.

Sortér dit affald

I Frederikssund Kommune har du som minimum to beholdere til din dagrenovation. Du skal nemlig sortere din dagrenovation i madaffald og restaffald.

  • Madaffald skal lægges i beholderen med det grønne låg.
  • Restaffald skal lægges i beholderen med det sorte låg.

Hvis du er i tvivl om, om noget affald skal i den ene eller anden beholder, så læg det til restaffald. 

Husk også at frasortere papir, glasemballager, pap, plastemballager og metalemballager til genanvendelse. Meget af dit affald kan blive til nye materialer i stedet for at fylde i skraldespanden. Hvis du sorterer dit affald, hjælper du både dig selv og miljøet.

Brug madaffaldsposer

Madaffaldet skal du pakke i en særlig grøn madaffaldspose. Restaffaldet lægger du i en pose efter eget valg.

Madaffaldsspand med affald 

Afhentning af affald

Vi kommer hver 14. dag og henter din dagrenovation. Skraldebilen har to kamre bagi - et til restaffald og et til madaffald.

Du skal opfylde en række krav til adgangsforhold, for at vi kan tømme dine beholdere. Hvis du ikke kan opfylde kravene, skal du køre din beholder frem til skel på tømmedagen. Affaldet bliver hentet i tidsrummet fra kl. 6- 22.

Hvis skraldemanden ikke kan komme til at tømme din beholdere, eller hvis der er problemer med sorteringen, får du en seddel i din postkasse. Hvis du er i tvivl om, hvordan du løser problemet, kan du ringe til kundeservice og få råd og vejledning.

Bebyggelser med fælles beholdere

I nogle boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger deler man beholdere med de andre boliger i bebyggelsen.

Der er samme krav til sortering som hos boliger med egne beholdere. Derfor er der som minimum en beholder til madaffald og en til restaffald. Nogle afdelinger har også beholdere til sortering af papir, glas og andre slags genanvendeligt affald.

Beholderne kan være minicontainere eller nedgravede affaldsløsninger.

Er du ansvarlig for affaldshåndteringen i en bebyggelse med fælles beholdere, kan du læse mere på siderne om affald i boligforeninger og boligselskaber med fælles beholdere.

Sommerhuse

Der er samme krav til sortering i sommerhuse som i helårsboliger. Derfor skal du som minimum have en beholder til madaffald og en til restaffald ved dit sommerhus. Affaldet bliver hentet hver 14. dag hele året. Det er ikke muligt at tilmelde eller framelde tømning i løbet af året.

Frederikssund kommune indførte sortering i sommerhusene fra og med 1. juli 2017. Beholderne blev uddelt i maj og juni samme år. Hvis du ikke har fået leveret en beholder til madaffald, kan du kontakte affaldskontoret på affald@frederikssund.dk eller 47 35 10 00.