Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Krav til standpladsen

Standpladsen er det sted på din grund, hvor dine skraldespande står, når skraldemanden henter dit affald.

Standpladsen skal opfylde følgende krav:

  • Højst fem meter til skel mod vej
  • Et plant og fast underlag af for eksempel fliser, asfalt eller beton
  • God plads omkring spandene
  • En fri højde på mindst 2,2 meter over spandene
  • Et god lys i den mørke tid

Højst fem meter

Står dine skraldespande til daglig længere inde på din grund end fem meter, skal du køre dem frem til skel aftenen før, vi henter dit affald.