Frederikssund Kommunes logo

Restaffald

I Frederikssund Kommune skal du frasortere madaffald, glasemballager  og papir fra din dagrenovation. Husk, at du også kan frasortere papplastemballager og metalemballager til genanvendelse.

Det affald, der ikke kan genanvendes, kalder vi restaffald.

Restaffaldet skal du pakke i en tætlukket pose og lægge i skraldespanden med det sorte låg.

Læs mere om afhentning af dagrenovation ved boligen.

Hvad skal jeg lægge i beholderen til restaffald?

 • Aske, afkølet og pakket ekstra godt ind
 • Bleer
 • Chips- og kaffeposer
 • Cigaretskod
 • Dyremøg fra små kæledyr, herunder hundelorte, kattegrus og dyrestrøelse
 • Engangshandsker
 • Engangsklude
 • Flamingobakker
 • Hygiejnebind
 • Juicekartoner
 • Mælkekartoner
 • Pizzabakker
 • Porcelænsskår
 • Støvsugerposer
 • Snavset emballage, som ikke kan gøres klar til genanvendelse
 • Vatpinde

Husk at pakke skarpe genstande, uhygiejnisk affald og støvende affald ekstra godt ind.

Affaldets vej

Dagrenovation hentes af en skraldebil med to kamre - et til madaffald og et til restaffald. Vi kommer hver 14. dag og henter dagrenovation.

Restaffaldet køres til Frederikssund, hvor det lastes om. Herfra transporteres det til Vestforbrænding i Glostrup, hvor det brændes. Resultatet er varme, der fordeles via fjernvarmenettet, og strøm, der sælges på elmarkederne.

Alt i alt producerer Vestforbrænding el til omkring 80.000 husstande og varme til omkring 75.000 husstande.