Plast til genanvendelse

Det meste plast kan blive til nye ting af plast. Du har flere muligheder for at aflevere plast til genbrug.

Husk, at plastemballager skal være fri for indhold, når de afleveres til genbrug. Skyl i en smule koldt vand efter behov. Send ikke plastemballager fra skrappe kemikalier til genbrug, men aflever dem som farligt affald på genbrugspladsen. 

Nogle emballager såsom blisterpakninger til medicin består af både plast og metal. Hvis de kan skilles ad, kan begge dele genbruges. Hvis ikke, er det bedst, at indpakningen ryger i spanden til restaffald.

Mange brugsting af plastic indeholder batterier og elektronik og skal derfor afleveres som elektronik

Tæt på

nærgenbrugsstationerne og på miljøstationen i Kulhuse kan du aflevere blandet husholdningsplast. Blandet husholdningsplast er både bløde og hårde plastemballager, herunder fx plasticposer, plastfolie, plastflasker, plastdunke, plastbøtter, plastbakker og låg af plastik.

I storskraldsordningen kan du aflevere hårde plastemballager og indbo i plast i begrænsede mængder.

På genbrugspladsen

genbrugspladserne er der en lidt anderledes opdeling. Her er der en beholder til hård plast (plastdunke, plastflasker, plastbaljer o.lign.) og en anden til plastfolier (blød plast såsom plastikposer og afdækningsplast). 

Havemøbler af plast og PVC (regntøj, gummislanger, badebassiner, mv.) har hver deres særlige container. Begge dele kan genanvendes, men må ikke blandes med anden plast.

Affaldets vej

Der findes så mange forskellige plasttyper, at det ikke er praktisk muligt at indsamle dem hver for sig. Det er også stort set umuligt for den enkelte forbruger at skelne plasttyper fra hinanden. Derfor indsamler vi blandet plast og udsorterer det genanvendelige plast efterfølgende.

Blandet plast presses til baller og sendes til eftersortering på et anlæg i udlandet. Sorteringen foregår med maskiner, der kan genkende forskellige plasttyper. Når plasten er opdelt efter type, bliver den genanvendelige plast hakket i små stykker. 

Meget af den genanvendelige plast er nu klar til at blive brugt som råmateriale til produktion af nye ting af plast. Eksempelvis fleecetrøjer og urtepotter.

En del af den genanvendelige plast kræver dog yderligere sortering, inden den er sorteret fint nok til at blive benyttet som råmateriale. Den sendes derfor videre til andre sorteringsanlæg i blandet form.

Det plast, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding sammen med andre slags affald, der er kommet i beholderen ved en fejl.