Pap

Det er en god idé at frasortere pap og karton til genbrug. Din emballage kan nemlig blive til nye materialer i stedet for at fylde i skraldespanden.

Løst pap og karton kan afleveres på nogle nærgenbrugsstationer og på genbrugspladsen. I sommerhusområdet i Kulhuse kan borgere og sommerhusejere med fordel benytte Kulhuse miljøstation. Du kan aflevere store stykker bundtet pap i begrænsede mængder i storskraldsordningen

Ja tak til:

 • Bølgepap
 • Ren og tør pap- og kartonemballage (uden plast- og metalbelægninger) 
 • Papkasser (skal slås sammen, så de fylder mindst muligt)
 • Karton
 • Æggebakker

Nej tak til:

 • Juice- og mælkekartoner
 • Pizzabakker og andre æsker som har været i direkte berøring med madvarer.
 • Fedtet, snavset eller vådt pap
 • Ringbind
 • Aviser og ugeblade (brug papirbeholderen)
 • Bøger (aflevér på genbrugspladsen)