Madaffald

I Frederikssund Kommune skal du frasortere madaffald fra din øvrige dagrenovation. Madaffald er spild fra madlavningen og rester, der ikke er blevet spist.

Madaffaldet skal du pakke i en særlig grøn madaffaldspose. Slå knude på posen og læg den i skraldespanden med det grønne låg.

Læs mere om afhentning af dagrenovation ved boligen.

Sortér madaffaldet korrekt

Billedet viser mad der er sorteret korrekt

Ja tak til

Alt madaffald, tilberedt eller råt:

 • Brød, ris og pasta
 • Frugt
 • Grøntsager
 • Kød (også med ben)
 • Æggeskaller
 • Skaldyr
 • Brugt køkkenrulle
 • Brugte kaffefiltre
 • Brugte teposer
 • Afskårne blomster fra hjemmet og mindre potteplanter uden potte.

Nej tak til

 • Anden dagrenovation, herunder pizzabakker og dyrestrøelse  
 • Haveaffald, herunder afklip og nedfaldsfrugt

Affaldets vej

Dagrenovation hentes af en skraldebil med to kamre - et til madaffald og et til restaffald. Vi kommer hver 14. dag og henter dagrenovation.

Madaffaldet køres til Frederikssund, hvor det omlastes. Herfra transporteres det til Gemidan i Holsted, hvor poserne frasorteres, og madaffaldet forbehandles mekanisk til en flydende masse. Herefter transporteres det til Linkogas i Rødding, hvor det blandes med gylle. Massen tilsættes mikroorganismer og komposteres i et lukket anlæg. Resultatet er biogas og kompost. Biogassen bliver raffineret og afsættes til naturgasnettet, hvor den kan anvendes til el, varme og transport. Komposten kommer tilbage til landbruget, hvor den bruges på markerne til produktion af nye planter.