Frederikssund Kommunes logo

Forsøget i Græse Bakkeby

I Frederikssund Kommune er der etableret mange ”genbrugsøer”, hvor man kan aflevere glas og papir.

Glas- og papirbeholderne bliver flittigt brugt. Så hvorfor ikke aflevere metal der, hvor man alligevel afleverer andre typer affald?

Det er dog ofte svært at finde plads til at sætte flere beholdere op på de nuværende ”genbrugsøer”. Der er også store omkostninger ved at indkøbe beholdere og etablere pladsen, hvor beholderne skal stå.

Derfor vil vi undersøge, om borgerne vil aflevere metal sammen med glas i de eksisterende glasbeholdere.

Da forsøgsperioden er kort og effektiv, vil vi sikre os, at alle borgere ved, hvad de skal gøre fra forsøgets start. Derfor afprøver vi forskellige måder at kommunikere på. En af måderne er et brev til den enkelte borger i e - boksen eller i postkassen.

Forsøget gennemføres i Græse Bakkeby, fordi vi har vurderet, at det er et egnet område til lige netop dette forsøg:

- Bakkebyen har ca. 1000 boliger og en tydelig afgrænsning.

- Vi kender antal husstande, befolkningstal, alderssammensætning og boligtyper.

- Vi ved hvor meget glasaffald, der er afleveret i området, inden forsøget starter.

Det er oplysninger, vi skal bruge, når vi skal vurdere, hvor meget metalaffald vi kan samle ind i hele kommunen, med den metode vi laver forsøg med.

Sådan udføres forsøget

Beboerne i Græse Bakkeby sorterer metal fra og afleverer det i glasbeholderne.Tegnet professor der vil genbruge glas

Glasbeholderne bliver tømt og blandingen af metal og glas køres til et sorteringsanlæg. Efter sorteringen får vi at vide, hvor meget metalaffald, glasaffald og fejlsorteret affald, der har været i beholderne. Se faktablad om behandlingen af affaldet.

Græse Bakkebys beboere har foreløbigt afleveret og fået sorteret 7.400 kg glas og metal på affaldsterminalen i Randers. Det var  der fra forsøgets start til og med den 21. juni.

Se denne lille stumfilm om glas og metals veje gennem sorteringsanlægget.

Da sorteringen var udført var der: 220 kg jern, 140 kg aluminium, 700 kg grønne skår, 300 kg klare skår og 5.840 kg hele flasker og andre farver skår, der kunne gå til genanvendelse. Og 200 kg blandet affald, der ikke kunne genanvendes. Samlet set en genanvendelse på næsten 95%. 

Forsøget slutter 31. oktober 2016. Fra denne dag må der ikke længere afleveres metalaffald i glasbeholderne i Græse Bakkeby. Men sorteringen fortsætter. Vi sætter beholdere op den 1. november til metalaffald.

Når forsøget er slut vil vi henvende os til beboerne i Græse Bakkeby for at spørge om deres erfaringerne med forsøget.

I løbet af november og december vil vi bearbejde resultaterne vi har fået fra forsøget. Derefter vil beboerne få et brev om forsøgets resultater.