Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Driftsmeddelelse 30.3.2020: Begge restaffaldsbeholdere er gået ud af drift henover weekenden. Det tyder på, at beholderne er overfyldte pga. usædvanlig stor aktivitet fra nogle brugere. Beholderne bliver tømt tirsdag morgen og fejlsøgt straks herefter. 

Driftsmeddelelse 17.2.2020: Restaffaldsbeholderen på Okavangovej Øst har været ude af drift siden fredag eftermiddag. Reparatør er tilkaldt. Indtil fejlen er udbedret kan restaffaldsbeholderen på Okavangovej Vest benyttes.

Forsøget i Deltakvarteret

Fra mandag den 2. september 2019 har du kunnet bruge de nye nedgravede affaldsbeholdere på Obvej og Okavangovej.

Alle beboere har fået en kuvert med et ”affaldspas” (adgangskort) i deres postkasse.

Har du ikke modtaget kuverten senest fredag den 30. august 2019, bedes du henvende dig til affald@frederikssund.dk.

Du vil senere modtage et brev i din digitale postkasse, hvor vi beder dig registrere affaldspasset. Ved registreringen vil du blive bedt om at tage stilling til, om du vil deltage i en undersøgelse omkring brugen af beholderne.

Affaldspasset virker uanset, om du registrerer det eller ej.

Hvordan skal jeg sortere?

På stationerne på Obvej og Okavangovej Øst, kan du aflevere madaffald og restaffald.

På den store station ved Okavangovej Vest, kan du aflevere:

Emballager af metal, plast eller glas skal være uden indhold og skyllet i lidt koldt vand efter behov for at fjerne synlige rester. Du behøver ikke vaske dem op.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må aflevere i den enkelte beholderen, kan du trykke på et link ovenfor og se en detaljeret sorterings-vejledning. 

Hvad med de gamle beholdere?

Torsdag den 12. september 2019 hentede vi alle affaldsbeholdere opstillet ved den enkelte bolig.

Ubebyggede grunde deltager naturligvis først, når der er anlagt en bolig.

Hvordan med renovationsregningen?

Under forsøget vil din renovationsregning være den samme som en almindelig husstand med et beholdersæt til restaffald og madaffald. Har du betalt for et større antal beholdere ved betaling af anden rate 2018 vil forskellen bliver udlignet ved den næstkommende opkrævning.

Hvad går forsøget ud på

De nedgravede beholdere er en del af et 1-årigt forsøg, hvor Frederikssund Kommune tester nedgravede affaldsbeholdere med adgangskontrol, overvågning af fyldning og vejning af affaldet.

Vi undersøger:

  • hvor driftssikre beholderne er,
  • om data indsamlet fra beholderne kan bruges til at optimere tømninger og information til brugere,
  • brugervenlighed ved beholderne,
  • brugertilfredshed med afstande og sorterings-muligheder.

Det vi lærer i forsøget indgår i beslutningsgrundlaget, når politikerne på et tidspunkt skal tage stilling til, hvilke affaldsordninger der skal gælde i Vinge.

Hvad sker der efter forsøget?

Efter forsøget vil Frederikssund Kommune aftale med grundejerforeningen, om grundejerforeningen ønsker at fortsætte med nedgravede beholdere til restaffald og madaffald.

De øvrige beholdere vil under alle omstændigheder fortsætte som Deltakvarterets nærgenbrugsstation.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de nye nedgravede beholdere eller til forsøget er du velkommen til at kontakte kommunens affaldskontor på affald@frederikssund.dk

eller 47 35 10 00.