Brugte batterier

På alle nyere batterier er der et lille mærke, der viser en skraldebøtte med et kryds over. Dine brugte batterier må nemlig ikke komme i skraldespanden. Det gælder også batterier, der er skjult i elektronik, legetøj, fødselsdagskort og sko, der lyser, når man går.

Enkelte typer batterier indeholder tungmetaller - de skal behandles specielt for ikke at være til fare for mennesker og miljø. Resten af batterierne indeholder værdifulde metaller - ressourcer som går tabt, hvis batteriet bliver til slagger i ovnen på forbrændingsanlægget.

Hvor kan jeg aflevere batterier?

Du kan aflevere små batterier samt småt elektronik med batterier i miljøautomaten og på nogle nærgenbrugsstationer.

Der er desuden opsat batteribokse til små batterier følgende steder:

  • Ved nogle offentlige beholdere
  • Supermarkeder (med enkelte undtagelser)
  • Fotohandlere
  • Rådhuset i Frederikssund
  • Administrationscentrene i Jægerspris og Slangerup

genbrugspladsen kan du aflevere alle typer batterier og ting med skjulte batterier.