Farligt affald fra husholdninger

Farligt affald må aldrig kommes i beholderen til dagrenovation!

Mange af de produkter vi bruger i hverdagen indeholder farlige stoffer, der kan gøre skade på mennesker og miljø, hvis de ikke bortskaffes på den rigtige måde. Derfor har du som borger pligt til at aflevere farligt affald det rigtige sted.

Hvor kan jeg aflevere farligt affald?

Du kan aflevere mindre mængder maling hos butikker, der har tilmeldt sig kommunens indsamlingsordning (gælder ikke for virksomheder). 

På apoteket kan du aflevere medicinrester, kviksølvtermometre og kanyler i bokse (gælder ikke for virksomheder).

Batterier kan du aflevere i miljøautomaten eller i en af de batteribokse, der er opstillet flere steder i kommunen.

genbrugspladsen kan du aflevere alle former for farligt affald på nær kanyler, medicinrester og ulovligt fyrværkeri.

Det er vigtigt, at du afleverer farligt affald i original emballage eller skriver på den nye emballage, hvad indholdet er.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er blandt andet:

Regler og vejledning omkring håndtering af farligt affald står i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.