Frederikssund Kommunes logo

Elektronik

Elektronikaffald må ikke afleveres i dagrenovationen men skal altid afleveres til genbrug. I Frederikssund Kommune har du flere muligheder for at aflevere elektronik til genbrug.

Du kan aflevere elektronik i begrænsede mængder i storskraldsordningen. Herunder også hårde hvidevarer. I miljøautomaterne samt på miljøstationen i Kulhuse kan du aflevere småt elektronik. På genbrugspladsen kan du aflevere alle typer elektronik. 

Hvorfor skal jeg frasortere elektronikaffald?

Elektronikaffald indeholder ofte batterier, som kan være til fare for miljø og sundhed, hvis de brændes af. Elektronikaffaldet indeholder desuden en masse sjældne metaller som er en vigtig ressource at bevare. Udvinding af råstoffer er oftest forbundet med et stort ressourceforbrug og belastning af nærmiljøet. Når materialer genanvendes, spares miljøet for disse belastninger.

Hvad er elektronikaffald

Elektronikaffald er udtjente ting med ledning på eller batterier i. Husk, at der ofte kan være skjult elektronik i produkter som tøj og legetøj.

Elektronik er blandt andet:

  • Telefoner
  • Medieafspillere, radioer, tv
  • Computere, skærme, konsoller
  • Sko med lys og batterier
  • Legetøj med lys og batterier
  • Postkort med lys og batterier
  • Hårde hvidevarer
  • Køkkenmaskiner
  • Elværktøj