Frederikssund Kommunes logo

Dyremøg fra små kæledyr

Dyremøg fra små kæledyr skal du pakke ind og lægge i spanden til restaffald.

Dyremøg fra små kæledyr er blandt andet hundelorte, indhold fra kattebakker og strøelse med dyremøg fra kaninbure og lignende.

Husk, at genbrugspladserne ikke tager imod uhygiejnisk affald. Du kan derfor ikke aflevere dyremøg på genbrugspladserne. Hvis du har meget strøelse med dyremøg fra eksempelvis kaninbure, kan du mod ekstra betaling bestille en større spand til restaffald.