Frederikssund Kommunes logo

Affalds-/ køkkenkværne

I Frederikssund Kommune må du ikke installere en affaldskværn/køkkenkværn i din køkkenvask.

Da Frederikssund Kommune indsamler madaffald til forgasning og kompostering, har du nemlig pligt til at aflevere dit madaffald i beholderen til madaffald. Du må dog fortsat gerne kompostere rester af grønsager på din egen grund.

Reglerne for kommunens affaldsordninger er fastsat i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Det er ikke muligt at søge dispensation fra ordningerne.