Affaldsguide

Bliv klogere på, hvad du skal gøre med forskellige slags affald, og hvad der sker med affaldet, efter du har afleveret det.  

Spørgsmål og svar om affald 

Mangler du svar på noget med affald, så skriv til Affaldskontoret på affald@frederikssund.dk.

Affaldsregulativer

Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunen skal lave affaldsordninger, som borgere, grundejere og virksomheder har pligt til at benytte.

Kommunens affaldsordninger for husholdninger er beskrevet nærmere her på siden og i Frederikssund Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Kommunens affaldsordninger for virksomheder og kommunale institutioner er beskrevet nærmere i Frederikssund Kommunes regulativ for erhvervsaffald.