Frederikssund Kommunes logo

Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld

Der kan være indefrosset en del af grundskylden på din ejendom. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu, men i stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en midlertidig indefrysningsordning fra 2018 og fremefter.

Din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over kr. 200,00 pr. ejer.

Ved ejerskifte skal det indefrosne beløb betales, og der bliver automatisk udsendt opkrævning fra din kommune.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Du kan nu vælge at betale grundskyldsstigninger.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du nu som boligejer kan fravælge indefrysningen fra andet halvår 2021. Dette sker på borger.dk/selvbetjeningsknappen.

Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb for alle år. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate.

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset.