Frederikssund Kommunes logo

Ejendomsskat 

Medio december modtager du ejendomsskattebilletten. Ejendomsskatten forfalder til betaling:

  • 1. rate - 1. januar og med seneste betaling 10. januar 
  • 2. rate - 1. juli og med seneste betaling 10. juli 

Der udsendes indbetalingskort 2 gange årligt, men såfremt ejendommen er tilmeldt betalingsservice, udsendes indbetalingskort ikke.

På ejendomsskattebilletten bliver du opkrævet for: 

  • Grundskyld til kommunen, som udgør 32,50 promille, beregnet af den laveste af værdierne, grundværdi eller grundskatteloftværdi.
  • Bidrag for rottebekæmpelse, som udgør 0,09410 promille af ejendomsværdien. Alle faste ejendomme skal betale rottebekæmpelse.
  • Renovation (med virkning fra 2020)
  • Eventuelt bidrag til skorstensfejer.

Indbetaling af ejendomsskat

Kommunen anbefaler følgende betalingsmåder:

  • Tilmeld ejendommen til BS 
  • Brug NET-Bank - brug oplysningerne nederst på indbetalingskortet (korttype 71)

Ved for sent indbetaling påløber der renter og gebyr. Renten bliver beregnet per påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. 

Ved udsendelse af rykkerskrivelse bliver der pålagt et gebyr på kr. 250,00.

Du har som ejer af en ejendom selv pligt til at sørge for betaling af ejendomsskat med videre, også selv om du ikke har modtaget indbetalingskort.
Fritagelse for renteberegning og eventuelt rykkergebyr kan ikke ske på grundlag af et manglende indbetalingskort.

Skatter og afgifter hæfter på den pågældende ejendom i dens helhed og svares af den/de der er juridiske (tinglyste) ejere af ejendommen.

Hvis du har spørgsmål om rykkere og restancer, skal det ske til Opkrævningsenheden på telefon 47 35 10 00.

Renovation

Læs mere under affald her på hjemmesiden, hvis du har spørgsmål vedrørende renovation.

Skorstensfejning

Hvis du har spørgsmål vedrørende skorstensfejning og opkrævning af denne, skal du kontakte skorstensfejeren direkte. Se under skorstensfejning på hjemmesiden for at finde dit distrikt.  

Flytning i udlandet og fra Danmark

Når du har bopæl i udlandet, sker der ikke automatisk opdatering af din adresse. Ved adresseændring skal du derfor huske, at meddele ændringen til Frederikssund Kommune, Ejendomsskat eventuelt på mail ejendomsskat@frederikssund.dk.

Ejerskifte

Ved salg af din ejendom skal du huske, at afmelde betalingsservice - da tilmeldingen ellers kan spærre for, at den nye ejer kan tilmelde sin betaling til betalingsservice.

Din betalingsservice- aftale bliver automatisk afmeldt, når ejerskiftet er registreret hos kommunen. Indtil dette er på plads, skal du både som sælger og køber være opmærksom på, om beløbet bliver betalt. 

Ved tvivlsspørgsmål kan du indbetale ratebeløbet til kommunens bankkonto, med angivelse af debitornummer. Oplysningerne finder du på forsiden af ejendomsskattebilletten.