Gå til sidens indhold
Nørresvinget i Frederikssund. Foto: Kenneth Jensen.

Boligforeninger

Foreninger opdelt på de fire hovedbyer.
Oversigt over foreninger i kommunen.
Oversigt over boligselskaber og aftaler indgået med dem.
Nyheder
21. marts 2019
Naturpleje og kogræsserlaug
Som en del af naturplejen i Frederikssund kommune anvendes afgræsning på nogle lokaliteter eksempelvis udvalgte enge og overdrev. På nogle arealer kan afgræsningen foregå ved, at kommunen indgår en aftale med et kogræsserlaug omkring plejen.
Græssende kvæg på grøn mark. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.