Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsbrev fra børne- og skoleområdet

Børn og Skole udsender tre gange årligt et nyhedsbrev om børne- og skoleområdet. Nyhedsbrevet bringer historier fra dagtilbud, klubber og skoler. Formålet er at give et indblik i hverdagen for børn og unge i Frederikssund Kommune, status på iværksatte initiativer samt orientere om nyheder på området.

Nyhedsbrev - september 2020