COVID-19: 

Opdatering 10. december 2021

Elever i 0. - 10. klasser hjemsendes til fjernundervisning fra og med onsdag den 15. december til og med tirsdag den 4. januar. Hjemsendelsen gælder ikke for elever i specialskoler og specialklasser.

SFO- og klubtilbud lukker i samme periode.

Der er under hjemsendelsen mulighed for nødpasning af elever fra 0.-4. klassetrin, der ikke kan være hjemme. Der stilles nødpasning til rådighed for:

  • Elever i 0.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  • Elever på alle klassetrin, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

Skoler og klubber orienterer forældre om de nærmere detaljer på Aula.