Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Lukning, nødpasning og -undervisning i forbindelse med  COVID-19  

Frederikssund Kommune varetager nødpasning og -undervisning i forbindelse med COVID-19.

Læs Regler for lukning og nødpasning som følge af COVID-19 og Regler for nødundervisning som følge af COVID-19.

Kriterier for nødpasning i forbindelse med COVID-19 

Frederikssund Kommune varetager nødpasning i perioden, hvor dagtilbud og skoler er lukkede i forbindelse med COVID-19 (Corona).

Frederikssund Kommune har etableret nødpasning til:

 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Nødpasning for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave

Nødpasningen er for børn, der i dag går i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

Der er etableret nødpasning i følgende børnehuse:

 • Børnehuset Savannen, Selsøvej 16A 4050 Skibby - områdeleder Ulla Larsen (29 33 23 13)
 • Børnehuset Vandkunsten, Parkvej 3B, 3630 Jægerspris - områdeleder Ulla Larsen (29 33 23 13)
 • Børnehuset Bakkebo, Lystrupvej 9b, 3550 Slangerup - områdeleder Lene Larsen (40 95 32 63)
 • Børnehuset Ørnesten, Østersvej 1a, 3600 Frederikssund - områdeleder Pernille Neergaard (23 11 83 89)
 • Børnehuset Skuldshøj, Skuldsvej 12, 3600 Frederikssund - områdeleder Majbritt Hansen (23 38 68 03)

 Specialbørnehaven Åkanden, Åbjergvej 30, 3600 Frederikssund holdes åbent for de børn, som går i børnehuset.

Nødpasning for børn i skoler 

Der er etableret nødpasning i følgende skoleafdelinger: 

 • Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby, Højvang - skoleleder Joy Hansen (51 36 54 40)
 • Trekløverskolen, afd. Falkenborg, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund - skoleleder Joy Hansen (51 36 54 40) 
 • Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund - skoleleder Morten Flotin Jensen (23 70 56 43)
 • Fjordlandskolen, afd. Skibby, Selsøvej 16, 4050 Skibby - skoleleder Klaus Bertelsen (61 14 06 60)
 • Jægerspris skole, Møllevej 90, 3630 Jægerspris - skoleleder Ninna Gregers Faxe (24 61 61 44)
 • Slangerup skole, afd. Byvang, Strandstrædet 24 3550 Slangerup - skoleleder Jens Fenger (51 70 09 15).

Frederikssund Kommunes specialskoler holdes åbent. Det drejer sig om følgende specialtilbud:

 • Kærholm, afd. Kæret, Åbjergvej 28, 3600 Frederikssund - skoleleder Anders Scott Rohde (28 40 88 03)
 • Kærholm, afd. Kølholm, Marbækvej 43, 3600 Frederikssund - skoleleder Anders Scott Rohde (28 40 88 03)
 • Læse- og taletilbud på Fjordlandsskolen, Afd. Dalby, Solbakkevej 28, 3630 Jægerspris
 • Falken, Trekløverskolen, Afdeling Falkenborg, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund
 • Basen, Trekløverskolen, Afdeling Marienlyst, Odinsvej 4B, 3600 Frederikssund
 • Skolen i Herredet, Møllevej 100, 3630 Jægerspris
 • Vendepunktet, Slangerup Skole, Afd. Kingo, Strandstrædet 24, 3550 Slangerug
 • Slangerup Skole, Afd. Lindegård, Lindegårds alle 18, 3550 Slangerup
 • Videnscenterets tale- og læseklasser, Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund
 • Specialklasserækken, Ådalens Skole, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund.

Hvis du får brug for nødpasning i løbet af lukkeperioden 

Behov for nødpasning kan opstå i lukkeperioden.

Hvis du får behov for at få passet dit barn, jf. kriterierne for nødpasning, skal du kontakte lederen af det dagtilbud eller den skole, hvor dit barn er tilknyttet til hverdag.
Hvis du varetager en af de kritiske funktioner i det offentlige og får behov for at få nødpasset dit 0-9 årige barn uden for almindelig åbningstid, kan du kontakte:

Dagtilbud: Louise Rosted - tlf.: 2329 2724

Skole: Sisse Krøll Willemoes - tlf.: 3052 3726 

Hvis du får brug for nødpasning, men ikke har en plads i et kommunalt dagtilbud

Hvis du varetager en af de kritiske funktioner i det offentlige og får behov for at få nødpasset dit 0-9 årige barn, men ikke er anvist plads i en kommunal institution, kan du henvende dig til:

Dagtilbud: Louise Rosted - tlf.: 2329 2724

Skole: Sisse Krøll Willemoes - tlf.: 3052 3726