Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Digital indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2020/2021

Der er åbent for indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2020/2021. Indskrivningen slutter den 8. december 2019. Indskrivningen foregår digitalt  - Link til elektronisk skoleindskrivning

Man kan kun indskrive digitalt, hvis man har bopæl i Frederikssund Kommune. Bor du ikke i Frederiksund Kommune kan Børn og Skole eventuelt kontaktes via dette link - Skriv til Skoleafdelingen

Informationsaftner om indskrivning og skolestart afholdes på skolerne i ugerne 44 eller 45. Invitation hertil sendes digitalt i oktober måned. Er der spørgsmål i forbindelse med indskrivningen kontaktes skolen.

Børn født i 2014 indskrives i 0. klasse til august 2020 via link til elektronisk skoleindskrivning. Ønskes barnet ikke i 0. klasse til august 2020, skal der søges om skoleudsættelse – ligeledes via link til elektronisk skoleindskrivning.
Når indskrivningsperioden er slut, tager Frederikssund Kommune stilling til, om en eventuel skoleudsættelse kan bevilges, og forældrene vil modtage brev herom.

Børn født i 2013, som fik udsat skolestarten, skal indskrives i 0. klasse til august 2020 via link til elektronisk skoleindskrivning.

Udmeldelse af børnehaven sker automatisk, når dit barn indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune.

Hvis dit barn ikke indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune, skal du selv udmelde dit barn af børnehaven med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Udmeldelse skal ske via dette link til den Digitale Pladsanvisning - Digital Pladsanvisning

Børn, der fylder fem år inden 1. oktober 2020, kan optages i 0. klasse til august 2020, hvis det vurderes, at de kan følge undervisningen i 1. klasse året efter. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse hos Børn og Skole - Skriv til Skoleafdelingen.

Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre, da barnets cpr. nr. er knyttet til dets biologiske forældres cpr. nr. i registreringssystemet. Skolen, som barnet hører til ud fra bopælsadressen – også kaldet distriktsskolen, vil være behjælpelig med at indskrive.

Ved valg af privatskole eller en folkeskole i en anden kommune skal  den ønskede skole/Kommune kontaktes omkring deres procedure for optagelse. Skolevalget skal dog også indtastes via link til elektronisk skoleindskrivning, da Frederikssund Kommune skal kende skolevalget. 

Børn har altid ret til at blive optaget på distriktsskolen. Byrådet kan dog beslutte at ændre skoledistriktsgrænser inden skolestarten, hvilket kan få betydning for, hvilken skole dit barn er sikret optagelse på.

Elever optages som hovedregel på den skole, som på forhånd er udpeget som distriktsskole ud fra bopælsadressen. Der er dog mulighed for at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Der optages ikke børn fra andre skoledistrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover i den aktuelle klasse.

Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever, der efter forældrenes anmodning er optaget på en anden skole end distriktsskolen.