Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2020/2021

Hvis du bor i Frederikssund kommune og har et barn, der skal indskrives i kommende 0. klasse og SFO, bedes du kontakte den pågældende skole, da der ikke længere er åbent for digital indskrivning. 

Bor du ikke i Frederiksund Kommune, kan Børn og Skole eventuelt kontaktes via dette link - Skriv til Skoleafdelingen

Børn født i 2014 indskrives i 0. klasse til august 2020. Ønskes barnet ikke i 0. klasse til august 2020, skal der søges om skoleudsættelse via dette link - Skriv til Skoleafdelingen

Frederikssund Kommune tager stilling til, om en eventuel skoleudsættelse kan bevilges, og forældrene vil modtage brev herom.

Børn født i 2013, som fik udsat skolestarten, skal indskrives i 0. klasse til august 2020.

Udmeldelse af børnehaven sker automatisk, når dit barn indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune.

Hvis dit barn ikke indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune, skal du selv udmelde dit barn af børnehaven med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Udmeldelse skal ske via dette link til den Digitale Pladsanvisning - Digital Pladsanvisning

Børn, der fylder fem år inden 1. oktober 2020, kan optages i 0. klasse til august 2020, hvis det vurderes, at de kan følge undervisningen i 1. klasse året efter. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse hos Børn og Skole - Skriv til Skoleafdelingen.

Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre, da barnets cpr. nr. er knyttet til dets biologiske forældres cpr. nr. i registreringssystemet. Skolen, som barnet hører til ud fra bopælsadressen – også kaldet distriktsskolen, vil være behjælpelig med at indskrive.

Ved valg af privatskole eller en folkeskole i en anden kommune skal  den ønskede skole/Kommune kontaktes omkring deres procedure for optagelse. Skolevalget skal dog også indtastes via link til elektronisk skoleindskrivning, da Frederikssund Kommune skal kende skolevalget. 

Børn har altid ret til at blive optaget på distriktsskolen. Byrådet kan dog beslutte at ændre skoledistriktsgrænser inden skolestarten, hvilket kan få betydning for, hvilken skole dit barn er sikret optagelse på.

Elever optages som hovedregel på den skole, som på forhånd er udpeget som distriktsskole ud fra bopælsadressen. Der er dog mulighed for at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Der optages ikke børn fra andre skoledistrikter, hvis elevtallet er 25 elever eller derover i den aktuelle klasse.

Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever, der efter forældrenes anmodning er optaget på en anden skole end distriktsskolen.