Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Digital indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2019/2020 

Indskrivning i 0. klasse og SFO i skoleåret 2019/2020 foregår fra 29. oktober til 9. december 2018 med NemID.

Link til elektronisk skoleindskrivning 

Informationsaftner om indskrivning og skolestart afholdes på skolerne i perioden 29. oktober til 9. november 2017. Invitation hertil sendes digitalt i oktober måned. Er der spørgsmål i forbindelse med indskrivningen kontaktes skolen.

Børn født i 2013 indskrives i 0. klasse til august 2019 via den digitale indskrivning. Ønskes barnet ikke i 0. klasse til august 2019, skal der søges om skoleudsættelse – ligeledes via den digitale indskrivning.

Når indskrivningsperioden er slut, tager Frederikssund Kommune stilling til, om en eventuel skoleudsættelse kan bevilges, og forældrene vil modtage brev herom.

Børn født i 2012, som fik udsat skolestarten, skal indskrives i 0. klasse til august 2019 via den digitale indskrivning.

Udmeldelse af børnehaven sker automatisk, når dit barn indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune.

Hvis dit barn ikke indmeldes i en folkeskole/SFO i Frederikssund Kommune, skal du selv udmelde dit barn af børnehaven med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Udmeldelse skal ske via den Digitale Pladsanvisning på kommunens hjemmeside. Der er et link til formålet i forbindelse med indskrivningen til skole og SFO.

Børn, der fylder fem år inden 1. oktober 2019, kan optages i 0. klasse til august 2019, hvis det vurderes, at de kan følge undervisningen i 1. klasse året efter. Indmeldelsesblanket fås ved henvendelse hos Børn og Skole.

Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre, da barnets cpr. nr. er knyttet til dets biologiske forældres cpr. nr. i registreringssystemet. Den skole barnet hører til ud fra bopælsadressen – også kaldet distriktsskolen - vil være behjælpelig med at indskrive.

Valg af privatskole eller folkeskole i andre kommuner skal ligeledes indtastes elektronisk via den digitale indskrivning i den ovennævnte periode.

Børn har altid ret til at blive optaget på distriktsskolen. Byrådet kan dog beslutte at ændre skoledistriktsgrænser inden skolestarten, hvilket kan få betydning for, hvilken skole dit barn er sikret optagelse på.

Elever optages som hovedregel på den skole, som på forhånd er udpeget som distriktsskole ud fra bopælsadressen. Der er dog mulighed for at blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads. Der optages ikke børn, som bor uden for distriktet, når det gennemsnitlige elevtal på klassetrinnet er 25 elever eller derover.

Der gives ikke befordringsgodtgørelse til elever, der efter forældrenes anmodning er optaget på en anden skole end distriktsskolen.