Frederikssund Kommunes logo

Heldagsskolen 

Skolen i Herredet er en heldagsskole, der modtager elever fra 0. til 9. klasse. Ønskes der 10. klasse, skal der ansøges om dette.

Skolen modtager elever, der ikke kan rummes i den almene folkeskole grundet adfærdsmæssige og emotionelle problemer. På skolen arbejdes med differentieret pædagogik og undervisning, så den bedste ramme for udvikling af den enkelte elev sikres. Målene for eleverne er individuelle, men der arbejdes overordnet set hen imod udslusning til almen skole. Elever visiteres til skolen gennem PPR.

Begrebet heldagsskole dækker over et tilbud, der rummer både skole, SFO og klub. SFO består af et morgenmodul fra 6.30 til 8, og et eftermiddagsmodul, der åbner efter endt skoledag og løber frem til klokken 17. Klubben ligger efter endt skoledag og frem til klokken 17, men der er p.t. ingen klubbørn på skolen, da de er indmeldt i de lokale klubber. Der arbejdes på en afklaring af denne funktion på skolen.

På sigt skal der etableres 10 behandlingspladser på skolen og derfor påbegyndes et kompetenceudviklingsforløb på skolen i år, der sikrer de nødvendige kompetencer i forhold til denne opgave.

Skolen i Herredet er en del af Jægerspris Skole