Frederikssund Kommunes logo

Tilbudsviften

Tilbudsviften beskriver Frederikssund Kommunes egne specialtilbud for børn med behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i skole- og dagtilbud.

Tilbudsviften bliver anvendt ved visitation af elever til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i form af støtte i den almindelige undervisning, specialklasser eller på specialskoler samt i gruppetilbud for elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9  undervisningstimer ugentligt.

Herudover anvendes Tilbudsviften i forbindelse med visitation af børn til specialbørnehavetilbud.

Læs hele Tilbudsviften.