Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Når du eller andre er bekymret for dit barn

Når Center for Familie og Rådgivning modtager en underretning om at et barn har behov for hjælp, fremsender vi en kvittering  til afsender senest seks dage efter modtagelsen af underretningen.

Alle underretninger bliver jf. Servicelovens § 155 Stk. 2. vurderet inden for 24 timer efter modtagelsen.

Familien orienteres om underretningen og indkaldes til samtale. Indkaldelsen vil indeholde en dagsorden for mødet samt en kopi af selve underretningen.

Det er aldrig rart at erfare at nogen er bekymret for dit barn. De fleste underretninger er dog en tilkendegivelse fra fx skoler eller daginstitutioner om at de vurderer at du og dit barn har brug for hjælp.

Den første samtale handler om at tale med jer om bekymringen og høre om I er enige i bekymringen. Samtalen vil også handle om hvordan I selv oplever jeres barns ressourcer og vanskeligheder, samt hvilken hjælp I og jeres barn kunne have behov for.

På baggrund af denne samtale vil Center for Familie og Rådgivning i samarbejde med jer vurdere:

  • om der er vanskeligheder som familien selv kan arbejde med
  • om der på baggrund af underretningen skal igangsættes en undersøgelse efter Servicelovens § 50
  • om sagen skal henlægges

I ganske få tilfælde oplever vi at familien ikke ønsker at samarbejde med kommunen omkring en underretning eller ikke er enig i bekymringen i underretningen.

I en sådan situation kan Center for Familie og Rådgivning beslutte at der skal i gangsættes en undersøgelse uden forældrenes samtykke efter Servicelovens § 50, stk. 9 og § 51

Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Læs om din underretningspligt.

Kommunen har en beredskabsplan i forbindelse med mistanke om at børn og unge i alderen 0 - 18 år har været udsat for overgreb. Læs om kommunens beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge.