Frederikssund Kommunes logo

Frikommuneprojekt - koordineret indsats for unge

I Frederikssund Kommune ønsker vi at du som borger oplever en sammenhængende og koordineret indsats, så du slipper for at fortælle din historie til mange forskellige medarbejdere og holde styr på flere handleplaner.

Derfor har Frederikssund Kommune sammen med otte andre kommuner søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive såkaldt Frikommune, og få lov til at lave én sammenhængende handleplan der går på tværs af lovområder.

Som det er i dag stiller lovgivningen nemlig krav om at du som borger skal have én handleplan for hvert lovområde, fx en plan i Jobcentret og en plan i Center for Familie og Rådgivning eller Center for Voksenstøtte og Rehabilitering.

Forbedret indsats for unge mellem 16 og 22 år

Fra 1. januar 2018 igangsætter kommunen et frikommuneprojekt der skal styrke sammenhængen i overgangen fra barn til voksen og forbedre indsatsen for unge borgere (16 til 22 år), der har brug for hjælp.

De unge borgere i projektet får:

  • én samlet handleplan
  • én sammenhængende indsats
  • én sagsbehandler der koordinerer indsatsen med andre afdelinger i kommunen.

Projektet løber frem til 1. juli 2020. Herefter tages der beslutning om hvorvidt projektet skal fortsætte.

Se frikommunevedtægterne.