Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tilsynsrapporter

Opvækstudvalget fastlægger rammer og retningslinjer for gennemførelsen af pædagogiske tilsyn i Frederikssund Kommunes dagtilbud.

De pædagogiske konsulenter i Børn og Skole foretager tilsynene i børnehusene.

En gang om året foretages et anmeldt formelt tilsyn i områderne med deltagelse af områdelederen, en daglig leder fra området, arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten samt to repræsentanter for forældrebestyrelsen. Derudover er der årligt uanmeldte besøg i alle børnehuse af ca. en halv dags varighed, hvor fokus er hverdagen i børnehuset.

Private, pulje og selvejende -institutioner samt selvstændige børnepassere er omfattet af samme tilsyns vilkår som de kommunale dagtilbud.

Ved tilsyn hvor der observeres forhold, der kalder på ændret pædagogisk praksis gennemføres der kort efter tilsynet et opfølgende tilsyn for at sikre at forholdene er bragt i orden.

Dagplejen Frederikssund Pluto

Dagplejen Frederikssund Solen

Dagplejen Frederikssund Stjernerne 1

Dagplejen Frederikssund Stjernerne 2

Dagplejen Jægerspris Honningbierne

Dagplejen Jægerspris Mariehønsene

Dagplejen Skibby Pandaerne

Dagplejen Slangerup Spilopperne2

Dagplejen Slangerup Tumlingerne

Bakkebo Vuggestue

Bakkebo Børnehave

Bakkegården

Fjordtoppen Vuggestue

Fjordtoppen Børnehave

Gerlev vuggestue

Gerlev Børnehave

Højvang vuggestue

Højvang Børnehave

Krabbedam vuggestue

Krabbedam børnehave

Kragebakken vuggestue

Kragebakken børnehave

Kroghøj vuggestue

Kroghøj børnehave

Lindehuset vuggestue

Lindehuset børnehave

Lærkereden vuggestue

Lærkereden børnehave

Maglehøj vuggestue

Maglehøj børnehave

Mariendal vuggestue

Mariendal børnehave

Møllevej vuggestue

Møllevej børnehave

Nordstjernen

Pilehaven vuggestuen

Pilehaven børnehave

Pilehuset

Rørskov vuggestue

Rørskov børnehave

Skibbyssen

Skolevejen

Skuldshøj vuggestue

Skuldshøj børnehave

Slotsgården

Solstrålen vuggestue

Solstrålen børnehave

Stagetorn vuggestue

Stagetorn børnehave

Stenhøjgård børnehave

Stjernen

Strandstrædet vuggestue

Strandstrædet børnehave

Toftelund vuggestue

Toftelund børnehave

Troldehøjen vuggestue

Troldehøjen børnehave

Troldhøj vuggestue

Troldhøj børnehave

Tumlebo

Vandkunsten vuggestue

Vandkunsten børnehave

Ørnesten vuggestue

Ørnesten børnehave

Ådalen vuggestue

Ådalen børnehave

Åkanden - Specialbørnehave

Fasangården - privat institution

Nydningen - Slangerup Private Skov- og Naturbørnehave

Svanholm - puljeinstitution

Møllevang børnehave - puljeinstitution

Møllevang vuggestue - puljeinstitution

Sct. Georgsgården børnehave - selvejende institution

Sct. Georgsgården vuggestue - selvejende institution

Slangerup Børnehave - selvejende institution