Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Tilsynsrapporter

Opvækstudvalget fastlægger rammer og retningslinjer for gennemførelsen af pædagogiske tilsyn i Frederikssund Kommunes dagtilbud.

De pædagogiske konsulenter i Børn og Skole foretager tilsynene i børnehusene.

En gang om året foretages et anmeldt formelt tilsyn i områderne med deltagelse af områdelederen, en daglig leder fra området, arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten samt to forældrebestyrelsesrepræsentanter. Derudover er der årligt uanmeldte besøg i alle børnehuse af ca. en halv dags varighed, hvor fokus er hverdagen i børnehuset.

Private, pulje og selvejende -institutioner samt selvstændige børnepassere er omfattet af samme tilsyns vilkår som de kommunale dagtilbud.

Ved tilsyn hvor der observeres forhold, der kalder på ændret pædagogisk praksis gennemføres der kort efter tilsynet et opfølgende tilsyn for at sikre at forholdene er bragt i orden.

Dagplejen Frederikssund Pluto

Dagplejen Frederikssund Solen

Dagplejen Frederikssund Stjernerne 1

Dagplejen Frederikssund Stjernerne 2

Dagplejen Jægerspris Honningbierne

Dagplejen Jægerspris Mariehønsene

Dagplejen Skibby Pandaerne

Dagplejen Slangerup Spilopperne2

Dagplejen Slangerup Tumligerne

Bakkebo Vuggestue

Bakkebo Børnehave

Bakkegården

Fjordtoppen Vuggestue

Fjordtoppen Børnehave

Gerlev vuggestue

Gerlev Børnehave

Højvang vuggestue

Højvang Børnehave

Krabbedam vuggestue

Krabbedam børnehave

Kragebakken vuggestue

Kragebakken børnehave

Kroghøj vuggestue

Kroghøj børnehave

Lindehuset vuggestue

Lindehuset børnehave

Lærkereden vuggestue

Lærkereden børnehave

Maglehøj

Mariendal vuggestuen

Mariendal børnehave

Møllevej

Nordstjernen

Pilehaven vuggestuen

Pilehaven børnehave

Pilehuset

Rørskov

Skibbyssen

Skolevejen

Skuldshøj vuggestue

Skuldshøj børnehave

Slotsgården

Solstrålen vuggestue

Solstrålen børnehave

Stagetorn

Stenhøjgård børnehave

Stjernen

Strandstrædet vuggestue

Strandstrædet børnehave

Toftelund vuggestue

Toftelund børnehave

Troldehøjen vuggestue

Troldehøjen børnehave

Troldhøj vuggestue

Troldhøj børnehave

Tumlebo

Vandkunsten vuggestue

Vandkunsten børnehave

Ørnesten

Ådalen vuggestue

Ådalen børnehave

Åkanden - Specialbørnehave

Nydningen - Slangerup Private Skov- og Naturbørnehave

Svanholm - puljeinstitution

Møllevang - puljeinstitution

Sct. Georgsgården - selvejende institution

Slangerup Børnehave - selvejende institution