Frederikssund Kommunes logo

Genåbning af kommunens børnehuse

Frederikssund Kommune har varetaget nødpasning i perioden, hvor dagtilbud og skoler har været lukket i forbindelse med COVID-19 (Corona).

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil afholdte onsdag den 8. april pressekonference. Ministeren orienterede om muligheden for så småt at gå i gang med at åbne daginstitutioner og skoler efter påske.

Ministeren betonede den vejledning, som er udarbejdet af sundhedsmyndighederne: ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud.” Der er tale om en omfattende og restriktiv vejledning, som ligger til grund for åbningen. Rammerne skal være på plads, før der åbnes.

Alt dette er Center for Børn og Skole sammen med lederne af børnehusene nu i fuld gang med at håndtere. Det drejer sig f.eks. om meget konkrete anvisninger; typen og mængden af rengøring, anvendelse af sprit, rengøring af legetøj, hvordan børnene må omgås, og hvor mange børn der må være i en gruppe.

Genåbning af dagtilbud forældrebrev 1