Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

De Utrolige År

De Utrolige År (DUÅ) er en serie evidensbaserede programmer, der har både et forebyggende og et behandlende sigte.

I Frederikssund Kommune udbyder Dagtilbud to af programmerne: Dinoklasse i børnehuse og indskoling samt Forældreprogrammet Basic 3-6 år.

Dinoklasse er et børneprogram som arbejder med en børnegruppe i et børnehus eller i indskolingen. Programmet henvender sig derved til alle børn, med og uden vanskeligheder.
Pjece til forældre om Dino Klasse
Pjece til indskoling om Dino Klasse
Pjece til medarbejdere om Dino Klasse
Særpjece til skoler om Dino Klasse

Forældreprogrammet Basic arbejder med en gruppe af forældre som har et barn i vanskeligheder.
Information til forældre om forældrekursus

De Utrolige Års programmer giver børn, forældre og pædagoger grundlæggende kompetencer i nye måder at være sammen på.

De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige at programmet gennemføres med en gruppe børn eller en gruppe forældre. I grupperne anvendes videomodellering, rollespil, praktiske aktiviteter og direkte feedback fra gruppelederen eller andre gruppemedlemmer.

Et vigtigt princip i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet. Programmerne er sammensat på baggrund af veldokumenterede risikofaktorer og andre forhold som ofte er til stede hos barnet, i familien, i familiesamspillet og i barnets øvrige omgivelser. Idéen er at reducere disse risikofaktorer og samtidig fremme de faktorer som er med til at beskytte barnet. Leg og positiv samvær er en beskyttende faktor for et barn. Derfor fokuserer De Utrolige År meget på at fremme leg og positivt samvær mellem børn og forældre.

Center for ADHD har beskrevet det teoretiske grundlag for arbejdet med De Utrolige År Programmerne: 
Teoretisk fundament for De Utrolige År Programmerne

Læs om programmerne på Socialstyrelsens hjemmeside