Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Børnehuse med pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt er en bevidst idrætslig og pædagogisk faglig anvendelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse. Det centrale er, at børnene er i bevægelse, og idrætten er integreret i aktiviteterne.

Fakta om uddannelsen i pædagogisk idræt

Den idrætspædagogiske metode

Begrebet pædagogisk idræt tager afsæt i de mange projekter og forskningen på området, samt de pædagogiske erfaringer fra praksis kombineret med vores holdninger til børn og den pædagogiske kontekst.

Pædagogisk idræt afspejles i organisering og struktur, metoder og valg af pædagogisk handling i forhold til de problemstillinger og udfordringer, som kendetegner professionsopgaven.

Pædagogisk idræt er idræt, leg og bevægelse tilpasset målgruppen - i en didaktisk forståelse.

Formål

Det faglige kursusforløb for personalet har følgende mål:

  • at fremme bevægelsesliv og -glæde i institutionen
  • at formidle viden om de holdninger, værdier og handlinger, som danner grundlag for anvendelse af pædagogisk idræt
  • at blive bevidst om alsidige bevægelsesmiljøer for barnet
  • at blive bevidst om de muligheder, der lokalt findes i relation til at skabe et alsidigt bevægelsesmiljø for det enkelte barn
  • at udvikle en række kompetencer til at udnytte og udvikle idrætten i den pædagogiske kontekst
  • at anvende pædagogisk idræt som gennemgående metode/praksisbegreb
  • at institutionen indgår i en dialog med skolen, idrætsforeninger og kommunen til en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til det lokale foreningsliv
  • at institutionens medarbejdere efter forløbet har viden om pædagogisk idræt med de dertil hørende relevante teorier og praktiske metoder
  • at institutionens medarbejdere præsenteres for redskaber, der kan hjælpe til implementering af pædagogisk idræt i daglig praksis