Frederikssund Kommunes logo

Seks idrætsinstitutioner

Seks børnehuse i Frederikssund Kommune blev valgt som idrætsinstitutioner efter en ansøgningsrunde, hvor i alt 10 børnehuse søgte om at deltage. Alle medarbejdere i de 6 idrætsinstitutioner deltog i forløbet. Det tidsmæssige omfang af uddannelsen udgjorde fire hele kursusdage fordelt over ca. 1½ år med start i efteråret 2013.

De seks idrætsinstitutioner er:

Skibby
Børnehuset Kragebakken

Jægerspris
Børnehuset Krabbedam

Frederikssund Nord
Børnehuset Fjordtoppen
Børnehuset Lærkereden

Frederikssund Syd
Børnehuset Stagetorn

Slangerup
Børnehuset Strandstrædet

Fakta om idrætsinstitution

For at blive certificeret som idrætsinstitution under DIF og VIA UC skal de fysiske rammer give mulighed for bevægelse både indendørs og udendørs. Personalet har gennemgået et kursusforløb udviklet af DIF og VIA UC, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe.

Formål

En idrætsinstitution er ifølge Danmarks Idrætsforbund og Peter Sabroe Seminariets forståelse en institution, hvor personalet, bestyrelsen og forældrene bevidst udvikler institutionen således at hele personalegruppen får en idrætspædagogisk bevidsthed. Det vil sige en institution, hvor pædagogisk idræt er metoden til at opfylde de pædagogiske mål.

Det faglige kursusforløb for personalet har følgende mål:

  • at fremme bevægelsesliv og glæde i institutionen
  • at formidle viden om de holdninger, værdier og handlinger, som danner grundlag for anvendelse af pædagogisk idræt
  • at blive bevidst om alsidige bevægelsesmiljøer for barnet
  • at blive bevidst om de muligheder, der lokalt findes i relation til at skabe et alsidigt bevægelsesmiljø for det enkelte barn
  • at udvikle en række kompetencer til at udnytte og udvikle idrætten i den pædagogiske kontekst
  • at anvende pædagogisk idræt som gennemgående metode/praksisbegreb
  • at institutionen indgår i en dialog med skolen, idrætsforeninger og kommunen til en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til det lokale foreningsliv
  • at institutionens medarbejdere efter forløbet har viden om pædagogisk idræt med de dertil hørende relevante teorier og praktiske metoder
  • at institutionens medarbejdere præsenteres for redskaber, der kan hjælpe til implementering af pædagogisk idræt i daglig praksis

En institution behøver ikke en særlig ramme for at være en idrætsinstitution ud over at de fysiske rammer skal give mulighed for bevægelse både indendørs og udendørs.