Frederikssund Kommunes logo

Pædagogisk idræt og fakta om uddannelsen i pædagogisk idræt

Pædagogisk idræt er en bevidst idrætslig og pædagogisk faglig anvendelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse. Det centrale er, at børnene er i bevægelse, og idrætten er integreret i aktiviteterne.

Fakta om uddannelsen i pædagogisk idræt

Den idrætspædagogiske metode

Begrebet pædagogisk idræt tager afsæt i de mange projekter og forskningen på området, samt de pædagogiske erfaringer fra praksis kombineret med vores holdninger til børn og den pædagogiske kontekst.

Pædagogisk idræt afspejles i organisering og struktur, metoder og valg af pædagogisk handling i forhold til de problemstillinger og udfordringer, som kendetegner professionsopgaven.

Pædagogisk idræt er idræt, leg og bevægelse tilpasset målgruppen - i en didaktisk forståelse.

Formål

Det faglige kursusforløb for personalet har følgende mål:

  • at fremme bevægelsesliv og -glæde i institutionen
  • at formidle viden om de holdninger, værdier og handlinger, som danner grundlag for anvendelse af pædagogisk idræt
  • at blive bevidst om alsidige bevægelsesmiljøer for barnet
  • at blive bevidst om de muligheder, der lokalt findes i relation til at skabe et alsidigt bevægelsesmiljø for det enkelte barn
  • at udvikle en række kompetencer til at udnytte og udvikle idrætten i den pædagogiske kontekst
  • at anvende pædagogisk idræt som gennemgående metode/praksisbegreb
  • at institutionen indgår i en dialog med skolen, idrætsforeninger og kommunen til en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til det lokale foreningsliv
  • at institutionens medarbejdere efter forløbet har viden om pædagogisk idræt med de dertil hørende relevante teorier og praktiske metoder
  • at institutionens medarbejdere præsenteres for redskaber, der kan hjælpe til implementering af pædagogisk idræt i daglig praksis