Frederikssund Kommunes logo

Idræt, leg og bevægelse for dagplejere

Frederikssund Kommunes dagplejere er DGI certificerende.

Fakta om idræt, leg og bevægelse for dagplejere

Uddannelsesforløb i pædagogisk idræt

Forløbet er en vekslen mellem teori og praksis og er bygget op om 6 moduler af 2½ times varighed, altså 15 timer i alt. Der er 3 moduler hvor det kun er dagplejere, der deltager og 3 moduler, hvor de voksne deltager sammen med børnene. På de moduler, hvor der kun er voksne, undervises der i en vekslen mellem teori og praksis, sådan at de voksne skal have forskellige input teoretisk, men så de også selv være aktive. På de 3 moduler, hvor der er børn med, er det udelukkende praksis.

Formål

 • at skabe forudsætninger for at den enkelte dagplejer kan bringe mere idræt, leg og bevægelse ind i børnenes hverdag

Mål

 • at kunne planlægge og afprøve aktiviteter i praksis
 • at den enkelte dagplejer bliver bedre til at se mulighederne i både de inden- og udendørs faciliteter, de har til rådighed
 • at der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger motorisk og fysisk

Hvad karakteriserer forløbet?

 • at det er opbygget i moduler og at det samlede timetal minimum er 15 timer
 • hvert modul er af varieret længde alt efter hvilke muligheder der rent praktisk er til stede
 • at afstanden mellem de enkelte moduler skal være 2 - 3 uger
 • at der undervises med udgangspunkt i praksis
 • at det, så vidt muligt, foregår de steder, hvor dagplejeren færdes til daglig
 • at det forventes, at den enkelte dagplejer følger hele forløbet i sin helhed
 • at hvert modul har sit eget afgrænsede mål - selvom forløbet skal ses i en helhed