Frederikssund Kommunes logo

Mere bevægelse i dagtilbud

Frederikssund Kommune omdannede i 2013 og 2014 seks børnehuse til idrætsinstitutioner og uddannede alle dagtilbudsmedarbejdere i pædagogisk idræt.

Frederikssund Kommune var den første kommune i landet, der uddannede samtlige medarbejdere inden for dagtilbud i pædagogisk idræt.

Uddannelsesforløbene blev gennemført af Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammen med VIA University College for børnehusenes vedkommende og af DGI for dagplejens vedkommende.

Uddybende information om de forskellige uddannelsesforløb kan ses her

Seks idrætsinstitutioner

Pædagogisk idræt og fakta om uddannelsen i pædagogisk idræt

Idræt, leg og bevægelse for dagplejere