Kontakt
Husk de klare sække

Færgelunden

De vældige skovmasser der toner frem når du kommer over broen fra Frederikssund, kaldes Færgelunden. Skoven som hovedsagelig ligger på venstre side af Færgelundsvej når du kommer fra Frederikssund, har et stort netværk af små stier.

Langs Færgelundsvej er der to store rastepladser med borde og bænke samt en række små parkeringslommer spredt langs vejen. Herfra er der talrige muligheder for en skovtur til de mange seværdigheder denne skov byder på.

Skal du have det fulde udbytte af skoven og danne dig et totalt billede af stisystemet, så hent det særlige skovkort på turistkontoret. Se www.visitfrederikssund.dk

Skoven indeholder gamle hulveje der tydeligst ses i granskoven på skråningen vest for Schweizerhuset. Hulvejene optræder i dag som brede grøfter. Hulvejene opstod på skråninger hvor færdslen var betydelig; hestenes hove løsrev jorden, og regnskyl uddybede sporene.

Skoven indeholder desuden et stort antal gravhøje fra yngre stenalder især i skovens sydvestlige del.

Færgelunden - foto Egon Pedersen

Bænk ved Færgelunden - foto Pernille Bondo Harders


Printet fra www.frederikssund.dk
Findes på denne sti: /content/dk/omrader/teknik_miljo/natur/friluftsliv/natursevardigheder/fargelunden
Senest opdateret den 29. juni 2010 af Dennie Grauballe.