Kontakt
Planlægningen af Ny By er i gang

Overdragelse af fast ejendom

Alle dokumenter i forbindelse med ejendomshandler skal tinglyses digitalt.

En tinglysning af en ejendom er en offentlig registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom. De tinglyste rettigheder fremgår af tingbogen.

Af tingbogen fremgår det bl.a.:

  • hvem der ejer en ejendom
  • om der er gæld i ejendommen, fx. et pantebrev, hvor ejendommen er stillet som sikkerhed
  • om der er særlige begrænsninger (servitutter) for brugen af ejendommen

På www.tinglysning.dk kan du mod betaling se, om der er tinglyst servitutter på en ejendom og se eventuelle servitutters indhold.

Rettigheder og byrder over fast ejendom tinglyses, således at de til enhver tid er pålagt den aktuelle ejer af ejendommen.

Servitutter, der er tinglyst før 1927 findes i landsarkivet på Jagtvej 10, 2200 København.

På www.tinglysning.dk under spørgsmål og svar kan du læse mere om tinglysning af skøder m.m.

HUSK

  • at aflevere skattebilletten og opkrævningen for forbrugsafgifterne sammen med evt. indbetalingskort til den nye ejer.
  • at afmelde PBS/Betalingsservice i dit pengeinstitut.

Selvbetjening


Printet fra www.frederikssund.dk
Findes på denne sti: /content/dk/omrader/by_bolig/ejendomsskat/overdragelse_af_fast_ejendom
Ansvarlig for denne side: Lone Pedersen. Senest opdateret den 12. september 2013 af Dennie Grauballe.