Print

Plan, vej og miljø

Se høringer, afgørelser og sager hvor høringssvar behandles på plan-, vej-, bygge- og miljøområdet i Frederikssund Kommune.

Emner
Geografiske områder

27
mar
Afgørelse

Jordvarme på Viermosevej 7 i Frederikssund

Tilladelse til jordvarme på Viermosevej 7 i Frederikssund

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
27
mar
Afgørelse

Jordvarme på Strandbakken 27 i Frederikssund

Tilladelse til vandret jordvarmeanlæg med jordvarmeslanger på Strandbakken 27.

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
24
mar
Afgørelse

Miljøvurdering Natura2000-områder

Afgørelse om ingen miljøvurdering af Natura 2000 handleplaner ved Roskilde Fjord og Kyndby Kyst

 • Natur og byggeri
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
22
mar
Afgørelse

Tilladelser til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til erhvervsindvinding på adresserne: Krogstrupvej 2, 3630 Jægerspris; Venslevleddet 5, 3630 Jægerspris; Apholm 5, 3600 Frederikssund og Kyndbyvej 20, 3630 Jægerspris

 • Miljø
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
21
mar
Afgørelse

Idrætsby Frederikssund

Byrådet vedtog på sit møde den 28. september 2016 at fremlægge Forslag til lokalplan nr. 092 og tillæg nr. 028 til Kommuneplan 2013-2025 for Idrætsby Frederikssund samt tilhørende miljøscreening og miljørapporter i offentlig høring.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
21
mar
I høring

Erhvervsområde i Slangerup Vest

 • Planer
 • 3550 Slangerup
15
mar
Afgørelse

Udhus og garage på Roskildevej 21 i Slangerup

Landzonetilladelse til udhus og garage.

 • Natur og byggeri
 • 3550 Slangerup
14
mar
Afgørelse

Tilladelse til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til erhvervsindvinding på adressen: Femhøjvej 48, 3630 Jægerspris. matr. nr. 8c Gerlev By, Gerlev.

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
10
mar
I høring

Plejeplan for Lille Rørbæk-fredningen 2016 - 2025

Plejeplanen er til orientering til lodsejere og organisationer, som har interesse i planen.

 • Natur og byggeri
 • 3600 Frederikssund
9
mar
Afgørelse

Udstykning ved Kyndbyvej 54 i Kyndby

Landzonetilladelse til udstykning

 • Natur og byggeri
 • 3630 Jægerspris
9
mar
Afgørelse

Jordvold og parkering ved Kirkevej 20 A+B i Jægerspris

Landzonetilladelse til jordvold og parkering

 • Natur og byggeri
 • 3630 Jægerspris
9
mar
Afgørelse

Læskur ved Lille Rørbæk Enge 8 i Frederikssund

Landzonetilladelse til læskur

 • Natur og byggeri
 • 3600 Frederikssund
9
mar
I høring

Høring om trafikbestilling 2018

I perioden 9. -28. marts 2017 er trafikbestilling 2018 i offentlig høring.

 • Vej
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
8
mar
Afgørelse

Opkrævning af vandafledningsafgift

Frederikssund Forsyning har udarbejdet en revideret betalingsvedtægt, der fastsætter reglerne for opkrævning af vandafledningsafgift.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
7
mar
Afgørelse

Afgørelse om anvendelse

Afgørelse vedr. anvendelse af ejendommens 1. sal. på Baygårdsvej 6, 4050 Skibby.

 • Natur og byggeri
 • 4050 Skibby
7
mar
Afgørelse

Ekspropriation til idrætsby

Byrådet for Frederikssund Kommune har i forbindelse med vedtagelse af ny idrætsvision truffet beslutning om etablering af ny idrætsby på del af ejendommen Bonderupvej 2A, 3600 Frederikssund (matr.nr. 11a og 13l Oppe Sundby By, Oppe Sundby).

 • Natur og byggeri
 • 3600 Frederikssund
3
mar
I høring

Nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev

Byrådet vedtog 1. marts 2017 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 102 og forslag til kommuneplantillæg nr. 035 i offentlig høring. Forslagene fremlægges i offentlig høring fra den 3.marts 2017 til den 28. april 2017.

 • Planer
 • 3630 Jægerspris
2
mar
I høring

Nyt ledningstracé ved Møllevej i Jægerspris

Frederikssund Byråd har den 1. marts 2017 vedtaget at sende forslag til tillæg til spildevandsplanen: ”Nyt ledningstracé ved Møllevej i Jægerspris” i otte ugers offentlig høring.

 • Planer
 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
1
mar
Afgørelse

Tilladelser til oppumpning af grundvand til erhvervsindvinding

Frederikssund Kommune har meddelt tilladelse til erhvervsindvinding på adresserne: Lyngerupvej 72, 3630 Jægerspris, matr. nr. 7c Lyngerup By Gerlev; Lyngerupvej 72, 3630 Jægerspris, matr. nr 20a Lyngerup By, Krogstrup og Lyngerupvej 39, 3630 Jægerspris, matr. nr. 7a Lyngerup By, Gerlev

 • Miljø
 • 3630 Jægerspris
1
mar
Afgørelse

Mejeri ved Skuldelevvej 50 i Skuldelev

Afgørelse om ikke VVM pligt

 • Natur og byggeri
 • 4050 Skibby
1
mar
I høring

Regulativ for husholdningsaffald

Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald er blevet behandlet på møde i Teknisk Udvalg den 8. februar 2017 og i Byrådet den 1. marts. Det betyder, at forslaget sendes i høring i fire uger.

 • Miljø
 • 3550 Slangerup
 • 3600 Frederikssund
 • 3630 Jægerspris
 • 4050 Skibby
19
dec
Høringssvar behandles

Boliger ved Fogedgårdsvej i Skibby

Byrådet vedtog på sit møde den 14. december 2016 at fremlægge Forslag til lokalplan nr. 107 i offentlig høring.  Høringsfrist den 10. februar 2017.

 • Planer
 • 3630 Jægerspris
15
dec
Afgørelse

Sommerhusområde vest for Vellerup by

Endeligt vedtaget lokalplan nr. 087 for Sommerhusområde vest for Vellerup by. Klagefrist 28. december 2016.

 • Planer
 • 4050 Skibby
8
dec
Afgørelse

VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser

Byrådet har den 23. november 2016 vedtaget at meddele VVM-tilladelse vedrørende etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Klagefrist 5. januar 2017

 • Planer
 • 4050 Skibby
7
dec
Høringssvar behandles

Omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej

Forslag til lokalplan nr. 099 og kommuneplantillæg nr. 036 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund. Planforslagene har været i høring i perioden 7. december 2016 til 2. februar 2017. De indkomne høringssvar behandles og bliver samlet forelagt for Byrådet til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillæg.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund
30
nov
Høringssvar behandles

Erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup

Forslag til lokalplan nr. 104 og kommuneplantillæg nr. 034 for Erhvervsområde Raasigvangen i Slangerup. Planforslagene har været i høring i perioden 30. november 2016 til den 26. januar 2017. De indkomne høringssvar behandles og bliver samlet forelagt for Byrådet til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillæg.

 • Planer
 • 3550 Slangerup
30
nov
Høringssvar behandles

Boliger ved Byvej

Forslag til lokalplan nr. 095 og kommuneplantillæg nr. 030 for Boliger ved Byvej. Planforslagene har været i høring i perioden 30. november 2016 til 26. januar 2017.

 • Planer
 • 3600 Frederikssund