Print

Vederlag

Efter  § 16e i styrelsesloven  skal hver enkelt byrådsmedlem eller kommunalt ansatte give oplysninger om størrelsen af deres vederlag i sidste kalenderår for bestemte hverv, som byrådsmedlemmet eller den kommunalt ansatteer valgt eller foreslået til af kommunen..

Med bestemte hverv menes at pligten til at offentliggøre vederlag ikke handler om byrådsmedlemmernes deltagelse i kommunens egne udvalg, det vil sige fagudvalg og Byrådet. 

Se oversigt over vederlag 2015 til byrådsmedlemmer.

Hverv der ikke ydes vederlag for er ikke omfattet af oplysningspligten. 

Kim Rockhill (A)
Frederikssund Forsyning 29.200 kr.

Jørgen Bech (V)
Frederikssund Forsyning 35.000 kr.

Poul Henrik Hedeboe (F)
Frederikssund Forsyning 75.000 kr.

Jens Ross Andersen (V)
Frederikssund Forsyning 35.000 kr.

John Schmidt Andersen (V)
Movia 49.424 kr. årligt
Fjordforbindelsen Frederikssund 9.469 kr.

Hans Andersen (V)
E.O.N. Varme 35.000 kr.

Tina Tving Stauning (A)
HMN Naturgas I/S 37.348 kr.
Fjordforbindelsen Frederikssund 9.469 kr.

Martin Krogh Andersen, specialkonsulent
Formand for Beboerklagenævn og Huslejenævn for Egedal Kommune og Frederikssund Kommune 105.035 kr.