Kontakt
Nypløjet kartoffelmark ved Tørslev. Foto: Kenneth Jensen

Find det hurtigt

Teknik og Miljø

Her finder du information om følgende områder:

 • Grund- og drikkevand
  Grundvandsbeskyttelse, BNBO, indberetning af oppumpede vandmængder find dit vandværk, drikkevandskvalitet, ansøgningsskemaer på grund- og drikkevandsområdet
 • Natur
  Søer og Vandhuller, Grønt Forum, Naturbeskyttelse, Naturpleje, Vandløb
 • Trafik
  Buskørsel, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkering, ophængning af plakater, færdsel på is.
 • Veje og grønne områder
  Veje, parker, stier, snerydning m.v.
 • Rapport fra stedet
  Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område
 • Miljø
  Miljøtilsyn, landbrug og dyrehold, rotter, grundvand, jord, miljøhøringer, olietanke, røg, støj og lugt
 • Affald
  Dagrenovation, genbrug, storskrald m.v.
 • Olie
  Olietanke, nedtagning og sløjfning af olietanke, olie- og kemikalieopbevaring
 • Jordforurening
  Jordforurening, jordflytning, genanvendelse af jord og restprodukter
 • Politikker og planer
  Spildevandsplan, områdeklassificering (jord), klimaplan,

Opgaver omkring vand, vandmålere og kloak varetages af Frederikssund Forsyning A/S

 

Nyheder om Teknik og Miljø

27. oktober 2016
Mere effektiv drift og udvikling af forsyningssektoren står på den fælles agenda, når ni kommuner går sammen om at drive forsyningsselskab.
25. oktober 2016
I forbindelse med autoværnsarbejde vil Frederiksborgvej ved Slangerup blive afspærret i sydlig retning fra rundkørslen Frederiksborgvej / Fabriksvangen.

Skriv til os
- hvis du har noget du vil meddele kommunen, eller noget du vil spørge om.

___________________________

Teknik, Miljø og Erhverv
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
etm@frederikssund.dk

Rapport fra stedet

Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område 

Se digitalt kort
Se kommunens digitale kort

_______________________

Tak for madaffald

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe