Kontakt
Brandslukning ved beredskabsstævne i Slangerup. Foto: Kenneth Jensen

Find det hurtigt

Teknik og Miljø

Her finder du information om følgende områder:

 • Affald
  Dagrenovation, genbrug, storskrald m.v.
 • Beredskab
  Brand- & Redningsberedskabet i kommunen
 • Rapport fra stedet
  Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område
 • Miljø
  Miljøtilsyn, landbrug og dyrehold, rotter, grundvand, jord, miljøhøringer, olietanke, røg, støj og lugt
 • Natur
  Badevand, Grønt Forum, naturbeskyttelse, friluftsliv, vandløb
 • Trafik
  Buskørsel, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkering, ophængning af plakater, færdsel på is.
 • Veje og grønne områder
  Veje, parker, stier, snerydning m.v.

Opgaver omkring vand, vandmålere og kloak varetages af Frederikssund Forsyning A/S

 

Nyheder om Teknik og Miljø

28. juli 2016
Et stort ønske fra skolebørn og -forældre i Jægerspris er ved at gå i opfyldelse, efter Frederikssund Byråd har bevilget 5,9 mio. kroner til at trafiksikre Møllevej og Duemosevej i Jægerspris.
28. juli 2016
På grund af afprøvning af udstyret på Kronprins Frederiks Bro bliver broen spærret i op til ti minutter ad gangen den 5. august 2016 i tidsrummet fra kl. 00.15 til 05.00.

Skriv til os
- hvis du har noget du vil meddele kommunen, eller noget du vil spørge om.

___________________________

Teknik, Miljø og Erhverv
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
etm@frederikssund.dk

Rapport fra stedet

Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område 

Se digitalt kort
Se kommunens digitale kort

_______________________

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe