Kontakt

Find det hurtigt

Teknik og Miljø

Her finder du information om følgende områder:

 • Affald
  Dagrenovation, genbrug, storskrald m.v.
 • Beredskab
  Brand- & Redningsberedskabet i kommunen
 • Rapport fra stedet
  Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område
 • Miljø
  Miljøtilsyn, landbrug og dyrehold, rotter, grundvand, jord, miljøhøringer, olietanke, røg, støj og lugt
 • Natur
  Badevand, Grønt Forum, naturbeskyttelse, friluftsliv, vandløb
 • Trafik
  Buskørsel, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkering, ophængning af plakater, færdsel på is.
 • Veje og grønne områder
  Veje, parker, stier, snerydning m.v.
 • Politikker og planer
  Spildevandsplan, områdeklassificering (jord), klimaplan,

Opgaver omkring vand, vandmålere og kloak varetages af Frederikssund Forsyning A/S

 

Nyheder om Teknik og Miljø

29. september 2016
Da Frederikssund Byråd holdt møde den 28. september 2016 blev det besluttet at overdrage et kommunalt areal til Naturstyrelsen, som så skal tilplante området med skov.
23. september 2016
I hele uge 38 og mandag i uge 39 har mere end 400 elever fra 4. klasse i Frederikssund Kommune været til Den Lille Cyklistprøve på Danmarks Tekniske Museum. Her blev de klogere på, hvordan man er en god cyklist i trafikken.

Skriv til os
- hvis du har noget du vil meddele kommunen, eller noget du vil spørge om.

___________________________

Teknik, Miljø og Erhverv
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
etm@frederikssund.dk

Rapport fra stedet

Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område 

Se digitalt kort
Se kommunens digitale kort

_______________________

Tak for madaffald

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe