Kontakt
Tippen. Foto: Kenneth Jensen

Find det hurtigt

Teknik og Miljø

Her finder du information om følgende områder:

 • Affald
  Dagrenovation, genbrug, storskrald m.v.
 • Beredskab
  Brand- & Redningsberedskabet i kommunen
 • El og varme
  Regler for installation af el og varme. Lokale leverandører.
 • Rapport fra stedet
  Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område
 • Miljø
  Miljøtilsyn, landbrug og dyrehold, rotter, grundvand, jord, miljøhøringer, olietanke, røg, støj og lugt
 • Natur
  Badevand, Grønt Forum, naturbeskyttelse, friluftsliv, vandløb
 • Trafik
  Buskørsel, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkering, ophængning af plakater, færdsel på is.
 • Vand og kloak
  Drikkevand og spildevand, aflæsning af vandmålere, bundfældningstanke
 • Veje og grønne områder
  Veje, parker, stier, snerydning m.v.

Opgaver omkring vand, vandmålere og kloak varetages af Frederikssund Forsyning A/S

 

Nyheder om Teknik og Miljø

19. maj 2016
Fra denne uge er miljøstationen i Kulhuse for en stund blevet opgraderet med fire hjælpere, der vejleder om hvordan den ubemandede miljøstation bruges korrekt.
17. maj 2016
Frederikssund Kommune har seks mobile fartvisere der skal hjælpe med at få farten ned, og dermed øge trafiksikkerheden for børn og voksne. Desværre bliver fartviserne konstant udsat for tyveri og hærværk.

Skriv til os
- hvis du har noget du vil meddele kommunen, eller noget du vil spørge om.

___________________________

Teknik, Miljø og Erhverv
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
etm@frederikssund.dk

Rapport fra stedet

Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område 

Se digitalt kort
Se kommunens digitale kort

_______________________

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe