Kontakt
Nypløjet kartoffelmark ved Tørslev. Foto: Kenneth Jensen

Find det hurtigt

Teknik og Miljø

Her finder du information om følgende områder:

 • Affald
  Dagrenovation, genbrug, storskrald m.v.
 • Beredskab
  Brand- & Redningsberedskabet i kommunen
 • El og varme
  Regler for installation af el og varme. Lokale leverandører.
 • Rapport fra stedet
  Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område
 • Miljø
  Miljøtilsyn, landbrug og dyrehold, rotter, grundvand, jord, miljøhøringer, olietanke, røg, støj og lugt
 • Natur
  Badevand, Grønt Forum, naturbeskyttelse, friluftsliv, vandløb
 • Trafik
  Buskørsel, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkering, ophængning af plakater, færdsel på is.
 • Vand og kloak
  Drikkevand og spildevand, aflæsning af vandmålere, bundfældningstanke
 • Veje og grønne områder
  Veje, parker, stier, snerydning m.v.

Opgaver omkring vand, vandmålere og kloak varetages af Frederikssund Forsyning A/S

 

Nyheder om Teknik og Miljø

14. juni 2016
På grund af ombygning er det ikke muligt at aflevere haveaffald på Skibby Genbrugsstation fra den 6. til og med den 14. juni. Der åbnes for haveaffald igen fra onsdag den 15. juni. I mellemtiden kan genbrugsstationen i Jægerspris benyttes.
13. juni 2016
Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i mere end 200 brandudrykninger i Danmark, og sankthansbål forårsager cirka 50 brande.

Skriv til os
- hvis du har noget du vil meddele kommunen, eller noget du vil spørge om.

___________________________

Teknik, Miljø og Erhverv
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
etm@frederikssund.dk

Rapport fra stedet

Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område 

Se digitalt kort
Se kommunens digitale kort

_______________________

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe