Kontakt
Jolle på stranden ved Hammergården. Foto: Kenneth Jensen

Find det hurtigt

Teknik og Miljø

Her finder du information om følgende områder:

 • Affald
  Dagrenovation, genbrug, storskrald m.v.
 • Beredskab
  Brand- & Redningsberedskabet i kommunen
 • Rapport fra stedet
  Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område
 • Miljø
  Miljøtilsyn, landbrug og dyrehold, rotter, grundvand, jord, miljøhøringer, olietanke, røg, støj og lugt
 • Natur
  Badevand, Grønt Forum, naturbeskyttelse, friluftsliv, vandløb
 • Trafik
  Buskørsel, trafiksikkerhed, vejbelysning, parkering, ophængning af plakater, færdsel på is.
 • Veje og grønne områder
  Veje, parker, stier, snerydning m.v.
 • Politikker og planer
  Spildevandsplan, områdeklassificering (jord), klimaplan,

Opgaver omkring vand, vandmålere og kloak varetages af Frederikssund Forsyning A/S

 

Nyheder om Teknik og Miljø

24. august 2016
Fra den 1. september skal borgerne i Frederikssund Kommune bruge de nye udleverede kompostérbare poser til madaffald. Det gør indsamlingen af madaffald både bedre, nemmere og mere miljørigtig.
11. august 2016
Vejdirektoratet har modtaget fire bud på opgaven med at etablere den nye fjordforbindelse. Indtil vinderen af udbuddet er fundet, arbejder Vejdirektoratet på højtryk for at etablere en vejforbindelse til entreprenørmaskinerne mellem Frederikssundsvej og Marbækvej.

Skriv til os
- hvis du har noget du vil meddele kommunen, eller noget du vil spørge om.

___________________________

Teknik, Miljø og Erhverv
Torvet 2
3600 Frederikssund
47 35 10 00
etm@frederikssund.dk

Rapport fra stedet

Anmeld fejl eller mangler på det tekniske område 

Se digitalt kort
Se kommunens digitale kort

_______________________

Tak for madaffald

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Teknik--miljoe