Kontakt
Træning og instruktion

Find det hurtigt

Sundhedsområdet

Her finder du information om følgende områder:

 • Forebyggende hjemmebesøg
  Formål med hjemmebesøg - Hvem er omfattet?
 • Kommunelægen
  Direkte telefonnumre til kommunens læge samt vejledninger fra lægen.
 • Rehabilitering
  Rehabilitering, akut indlæggelse og pleje af døende
 • Sundhedsplejen
  Småbørn, mødregruppe, skolesundhedstjeneste m.v.
 • Sundhedstilbud til dig
  Tilbud til dig vil forbedre din sundhed, til dig der har sundhedsproblemer, og til dig der har en kronisk sygdom
 • Sygesikring og sundhedskort
  Sundhedskortet er dokumentation for at du har ret til ydelser efter sundhedsloven. Du skal derfor altid medbringe det ved henvendelser til læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut, kiropraktor, psykolog, apotek, sygehus og hos kommunen.
 • Tandpleje
  Børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje
 • Træning
  Genoptræning efter indlæggelse eller sygdom. Vedligeholdelsestræning.

Nyheder om Sundhed

5. oktober 2016
Sætter din kroniske sygdom begrænsninger for det liv, som du gerne vil leve? Og har du lyst til at snakke med andre i samme situation? Så meld dig til kurset ”Lær at tackle kronisk sygdom”
3. oktober 2016
Du kan stadig nå at tilmelde dig. Startdatoen er udsat til den 28. oktober.

Hjælp os med at lære af vores fejl

Har du oplevet at du eller en anden borger blev udsat for risiko eller skade i sundhedsvæsenet, kan du rapportere det på www.dpsd.dk

Læs om rapportering af utilsigtede hændelser.

Sundhedspolitik

Se den gældende sundhedspolitik

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Sundhed