Kontakt
Blodtyksmåler

Find det hurtigt

Sundhedsområdet

Her finder du information om følgende områder:

 • Forebyggende hjemmebesøg
  Formål med hjemmebesøg - Hvem er omfattet?
 • Kommunelægen
  Direkte telefonnumre til kommunens læge samt vejledninger fra lægen.
 • Lægevalg
  Vælg eller skift læge.
 • Rehabilitering
  Rehabilitering, akut indlæggelse og pleje af døende
 • Sundhedskort
  Sundhedskortet er din dokumentation for at du kan modtage sundhedsydelser
 • Sundhedsplejen
  Småbørn, mødregruppe, skolesundhedstjeneste m.v.
 • Sundhedstilbud til dig
  Tilbud til dig vil forbedre din sundhed, til dig der har sundhedsproblemer, og til dig der har en kronisk sygdom
 • Sygesikring
  Gult sundhedskort - blåt eu-sygesikringskort - sygesikring i udlandet mv.
 • Tandpleje
  Børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje
 • Træning
  Genoptræning efter indlæggelse eller sygdom. Vedligeholdelsestræning. Selvtræning.

Nyheder om Sundhed

14. september 2016
Frederikssund Kommune går sammen med syv andre kommuner og Nordsjællands Hospital om et nyt projekt, der skal sikre svært syge borgere et trygt forløb.
29. august 2016
Tirsdag den 6. september kl. 15.30-17.30 i Rådhussalen ved rådhuset, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.

Hjælp os med at lære af vores fejl

Har du oplevet at du eller en anden borger blev udsat for risiko eller skade i sundhedsvæsenet, kan du rapportere det på www.dpsd.dk

Læs om rapportering af utilsigtede hændelser.

Sundhedspolitik

Se den gældende sundhedspolitik

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Omraader/Sundhed