Kontakt
Topsils nye Fabrik i Vinge under opførelse. Foto: KEJE.

Vinge

Vinge er et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal på 370 ha.

Vinge er tæt på København, men byen er langt fra en traditionel forstad. Vinge bliver en by, hvor man kan mærke landskabet. Derfor skaber helhedsplanen en tæt by med mange forskellige by- og landskabsrum.

Centrum i Vinge er den fremtidige Vinge Station, der ligger midt i både by og natur. Et levende byrum der er helt integreret i landskabet. Samlingspunktet er bl.a. Det Grønne Hjerte - en attraktiv og levende byfælled. Det grønne byrum binder Vinge sammen og integrerer landskab, byliv og infrastruktur.

Når byen er fuldt udbygget vil den rumme ca. 20.000 indbyggere, en helt ny S-togsstation, skole, daginstitutioner, idræts­haller og andre offentlige faciliteter.

I Vinge forventer vi at kunne skabe op mod 4.000 arbejdspladser både centralt og i den nordlige del af byen, hvor der etableres et højtekno­logisk erhvervsområde, Haldor Topsøe Park.

Følg Vinge

Find os på Facebook og www.byenvinge.dk eller se de flotte billeder og videoer på Instagramprofilen "byenvinge".

Team Plan og GIS 
Post:
Torvet 2
3600 Frederikssund

Personlig henvendelse:
Kongensgade 18
3550 Slangerup
47 35 10 00

E-mail planteamet@frederikssund.dk 

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Generelle-kommuneoplysninger/Om-kommunen/byudvikling-og-projekter/Vinge