Kontakt
Kronprins Frederiks bro om natten. Foto: Preben Gøttsche

Ledige stillinger

Jobcenter Frederikssund
Lundevej 9A
3600 Frederikssund
47 35 15 00

job@jobcenter.frederikssund.dk

Printet fra: http://www.frederikssund.dk/Borgerinformation/Job/Ledige-stillinger